ارتباط با سپنتا

کاربران گرامی جهت سرعت بخشیدن به انجام ویرایشات و درخواست های شما پیرامون وب سایتهای طراحی شده، خواهشمند است كلیه درخواست های خود را از طریق سامانه پشتیبانی این شركت ارسال نمایید تا بر اساس اولویت بررسی وانجام گردند. پیشاپیش از حسن همكاری شما متشكریم.

پیشاپیش از ارسال درخواست و ارتباط با سپنتا از شما کمال تشکر را داریم.
پیام شما در حالت بیشینه پس از یک روز کاری بنا بر نوع درخواست - نظر - انتقاد و یا پیشنهاد توسط کارشناسان و مسئولین مرتبط پاسخ داده خواهد شد.