طراحی لوگو بهسامان ملت

طراحی لوگو - طراحی المان
behsaman2.jpg


انجام کلیه امور خدماتی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی و پژوهش، اعتباری و تضمینی، مدیریتی و مشاوره ای و مالیاتی-بررسی طرحهای تولیدی و خدماتی از ابعاد فنی، مالی و اقتصادی و تامین نیروی انسانی. -ارائه و انجام کلیه خدمات ساختمانی و تاسیساتی، نظامی و بهداشتی وسایل آموزشی -مشاوره و انجام و تدارک برگزاری سمینارها، جشنها، جلسات و همایش -انجام هر گونه حمل و نقل درون شهری توسط اتوبوس و مینی بوس و هر گونه انجام مهارت جهت موضوع شرکت -کلیه امور و خدماتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشد - کلیه خدمات فنی مهندسی، مشاوره ای و بازاریابی مجاز در حوزه تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و عملیات مربوط به کابل کشی شبکه و ابزارهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور رایانه ای مربوط می باشند. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی انجام امور پشتیبانی، راهبری و راهنمایی کاربران و ایجاد مرکز پاسخ گویی در زمینه سامانه های رایانه ای در ارتباط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی انجام امور خدمات بازرگانی و تجهیزات مورد نیاز و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

 

Bookبا توجه به اینکه مشتری در زمینه بانکی فعالی تدارد طراحی لوگو به شرح زیر می باشد:
درطراحی لوگوی این شرکت به عناصر ویژه ای توجه شده است. با توجه به اینکه این شرکت زیر مجموعه بانک ملت می باشد و باید لوگو به گونه ای طراحی شود که زیر مجموعه بودن را تداعی کند.
بنابراین هم در طراحی عنصر اصلی و هم در بهرهگیری از رنگ باید به هماهنگ بودن با بانک ملت توجه شود
به همین دلیل از عناصری مانند سکه طلا ، رنگ قرمز به همراه نوشته و مونگرام یعنی حروف ابتدایی بهسامان که حرف ب می باشد استفاده شد.
سکه برای نمایش بهتر اینکه کار بانکی انجام می شود و همزمان نقطه حرف ب هم می باشد
رنگ قرمز برای هم خانواده بودن با بانک ملت
و در نهایت نوشتار و مونوگرام حرف ب و تلفیق باحرف م و ن برای بیان بهسامان ملت.

 

Hanging-Paper-Poster-Mockup-PSD.jpg
logo3.jpg
هم اکنون با ما قدم بردارید
ارسال درخواست سفارش