طراحی لوگو مهر دریا بندر

طراحی لوگو - طراحی المان
2.jpgنشان‌واره یا لوگو، عنصری گرافیکی از علائم یا برچسب‌ها است به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا به صورت ویژه اما خوانایی چیده شده‌است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً از دیگر علایم مشابه متفاوت باشد.
نشان‌واره یا لوگو طرح ملموسی برای نمایاندن خدمات، محصولات و کالای مورد نظر است. همچنین خصوصیات سازمانها و نهادها و … را شرح می‌دهد.
د ر طراحی این لوگو از ساده گرایی استفاده شده است
ساده‌گرایی، ساده‌پسندی یا مینیمالیسم یک مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش‌های ساده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی و یا شبه فلسفی بنیان گذاشته‌است.
شرکت مهردریا بندر یک شرکت تخلیه و بارگیری می باشد. برای طراحی لوگو این شرکت از فرم کشتی امواج دریا استفاده شده است و فرم این لوگو سمبلیک و به صورت المان طراحی شده است تا تمامی مخاطبین با شرایط مختلف بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

 

حشهد.jpg
هم اکنون با ما قدم بردارید
ارسال درخواست سفارش