طراحی لوگو پیک نیکان

طراحی لوگو - طراحی المان
q.jpg

گروه پیک نیکان در زمینه تولید چمن مصنوعی فعالیت دارد.
در طراحی لوگوی این شرکت با توجه به بین المللی بودن این لوگو از طراحی و تایپوگرافی حروف لاتین استفاده شده است که برای بیان گروه بودن این مجموعه حروف به هم متصل شده اند وبرای نمایش پویایی مجموعه نیز سه خط منحنی در ابتدا و انتهای لوگو قرار گرفته است. در انتخاب رنگ از یک رنگ گرم در کنار رنگ سرد استفاده شده است. رنگ گرم برای پویا بودن و رنگ سرد مکملی برای رنگ گرم می باشد.
فرم کروی که در بالا و پایین لوگو آمده برگرفته از کره زمین می باشد و بیانگر فعالیت در زمینه های بین المللی و تجاری می باشد.


4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
8.jpg
7.jpg
6.jpg
5.jpg
هم اکنون با ما قدم بردارید
ارسال درخواست سفارش