آرش انارکی

لوگوی شخصی
1.jpg


در طراحی لوگو ی آرش انارکی که یک لوگوی شخصی می باشد، از تایپوگرافی استفاده شده است.
به این دلیل که بتواند در همه جا به عنوان نوشتار از آن استفاده کند و بسیارساده و گویا باشد.
به راحتی قابلیت مهر شدن را داشته باشد تا اینکه فرد بتواند به خوبی در تمام مواقع از لوگوی خود استفاده کند .
همچنین برای ارتباط بهتر با مشتریان و مخاطبان خارج از کشور یک تایپوگرافی لاتین هم در نظر گرفته شده که مطابق با تایپوگرافی فارسی می باشد و از یک جنس طراحی حروف شده اند.و برای بهتر بیان شدن و نمایان شدن در یک کادر قرار گرفته اند که حروف فارسی و لاتین به صورت مثبت و منفی نمایش داده می شوند.
انتخاب رنگ با توجه به نیاز و سلیقه ی شخص بوده.

هم اکنون با ما قدم بردارید
ارسال درخواست سفارش