انتخاب تصویر مناسب در بازاریابی شبکه های اجتماعی

انتخاب تصویر مناسب در بازاریابی شبکه های اجتماعی

ما با هوش اجتماعی خود می توانیم تصویر مناسبی برای مطلب خود انتخاب کرده و احساسات کاربر را تحت تاثیر قرار داده و بازدید خود را بیشتر کنیم

یکی از فنون اصلی برقراری ارتباط عاطفی با کار بر انتخاب تصویر مناسب و برانگیختن احساسات کاربر است. شما با انتخاب تصویر مناسب می توانید بازدید کننده شبکه های اجتماعی خود را بالا برده و در نتیجه به موفقیت در بازاریابی شبکه های اجتماعی دست یابید.

هدف ما از به اشتراک گذاری مطالب چیست؟

بانوان و آقایان هریک انگیزه خاصی از به اشتراک گذاری مطالب دارند یک سازمان دیجیتال مارکتینگ با بررسی عکس هایی که به اشتراک گذاشته میشود عکس العمل متفاوت عموم را بررسی کرده است ما در اینجا به نتایج این تحقیقات می پردازیم.
این سازمان با بررسی پنجاه تصویر پربازدید سایت imgur.com و ۸۰۰ نفر با سنین ۱۸ تا ۵۴ را برای یافتن احساساتی که هریک از این افراد در مواجه شدن با این عکس مورد بررسی قرار داد سپس از چرخه احساسات رابرت پلاتچیک جهت طبقه بندی استفاده کردند.برانگیختن احساسات به این معناست که فرد را متمایل کنیم تا مطالب را به اشتراک بگذارد، تصاویری که باعث بروز احساسات مثبت میشوند، منجر به نمایش بالای تصاویر می شوند.

نقش احساسات در بازاریابی شبکه های اجتماعی بروز احساسات به طور کلی به ده دسته تقسم می شود:

هیجان
سرگرمی
علاقه‌مندی
لذت
شادی
امید
مهربانی
تعجب
خوشحالی
رضایت
احساسات بسیار محدودی که بادیدن تصاویر بر انگیخته می شود شامل موارد زیر است
گناه
تحقیر
شرم
خجالت
مایوسشدن
آزار
خشم
 ناامیدی
شک

بازاریابی شبکه های اجتماعی
 
بازاریابی شبکه های اجتماعی

فنون به اشتراک گذاری تصاویر همراه با تحت تاثیر قرار دادن کاربر

اگرچه احساسات مثبت به طورکلی بیشتر از احساسات منفی برانگیخته می‌شوند، محققان دریافته‌اند پاسخ‌دهندگان به ویژه هنگام به‌اشتراک‌گذاری واکنش‌های پیچیده‌ای نسبت به هر تصویر دارند. به عنوان مثال تضاد احساسات باعث افزایش تاثیر عاطفی و تشدید احساسات می‌شود و زمانی که احساسات منفی با تصاویر محبوب برانگیخته شود، معمولا با احساسات مثبت برانگیخته می‌شوند. همدلی برانگیزاننده احساسات منفی است، اغلب همراه با احساسات منفی قوی به کار برده می‌شود و علاقه، تعجب و سرگرمی تشدیدکننده‌ی احساسات مثبت هستند.

رنج سنی افرادی که کمتر دچار تعجب می شوند

افراد سنین ۱۸ تا ۳۴ کمتر از بقیه دچار احساس تعجب که یکی از عوامل مهم ویروسی شدن تصاویر است، می‌شوند. مردان این گزارش نسبت به زنان از عکس العمل عاطفی کمتری برخوردارند اما هنگام مشاهده ی تصاویراحساس شادی بیشتری میکنند. همچنین زنان از احساسات منفی و پیچیدگی عاطفی بیشتری برخوردارند و به احساساتشان اعتماد دارند.
245
28 مرداد 1396 - 14:27