دومین قانون ایجاد یک برند چیست ؟

دومین قانون ایجاد یک برند چیست ؟

قانون دوم در ایجاد یک برند اختصار آن است. که با کمک آن می توانیم شعبه های برند خود را افزایش دهیم.

با استفاده از قانون دوم از بیست و دو  قانون  ایجاد برند از زبان ال ریس می توانیم  به نام تجاری خود قدرت ببخشیم و آن را توسعه دهیم مثل های زیر که برایتان بازگو کردیم.

قانون اختصار - دومین قانون خلق برند

دوقانون اختصار ایجاد برند از زبان ال ریس است. او می گوید : که اگر در کسب و کار خود حاشیه ی تمرکز خود را محدود کنید، بخ نام تجاری خود قدرت می دهید.
در تهران ساندویچ فروشی های زیادی وجود دارد که انواع مختلف ساندویچ های گرم و سرد اعم از ژامبون، همبرگر، هات داگ و … را می فروشند. در این حال فردی به اسم علی فرزامی 17 سال پیش ، ساندویچی کوچیکی را به نام هایدا را افتتاح کرد که فقط در آن ژامبون سرد با یک سس مخصوص ارئه می شود. در بیان بهتر میشه گفت اوحاشیه تمرکز خود را محدود کرد و همچنین موفق شد بیش از 20 شعبه دیگر افتتاح کند در این مدت.

fsfsfsfs.jpg


در حال حاضر قهوه ی استارباکس در شهر بزرگ آمریکا قهوه فروشی های بسیار زیادی وجود دارد در این قهوه خانه ها همه چیز از جمله صبحانه، نهار، شام، سوسیس، همبرگر و البته قهوه وجود دارد. هاوارد شولتز با یم ایده خوب قهوه خانه ای افتتاح کرد که که تخصص آن در میان تمامی خوردنی های دنیا، درست کردن قهوه بود.
در همه ی مواقع حاشیه تمرکز خود را به جای گسترش ، محدود کنید، اتفاق های خوبی به وجود می آید. سعی کنید محصولات خاصی را به طبقات خاصی از مخاطبان ارائه دهید. در این روش شک نکنید که موفق خواهید شد.

در مطالب بعدی قوانین دیگری از قوانین ۲۲ گانه ایجاد برند از زبان ال ریس را براتان شرح خواهیم کرد.

fsdjhfbsdhf.jpg

نتیجه گیری 

  با استفاده از این قوانین می توانیم مانند برند های استارباکس و..... برند خود را گسترش دهیم و بین این همه برند محبوب شویم و به چشم بیاییم.

229
24 مرداد 1396 - 16:01