مدیریت و رهبری در کسب و کار

مدیریت و رهبری در کسب و کار

در تمام کسب و کارها برای هماهنگ گردن افراد درکار تیمی نیاز به رهبری قوی و عالی داریم تا بتواند افراد را یکسو و هم جهت کند.

برای اینکه بتوانیم در کار خود رهبری خوب برای کارمندان باشیم باید اول از همه این جمله را فراموش کنیم که رهبری ذاتی است. همه ما بطور بالقوه این توانایی را داریم که کار را رهبری کنیم.

اگر رهبری را به صورت یک فرآیند نگاه کنیم و قبول کنیم هرکاری که ماهیت فرآیندی داشته باشد، به مهارت نیاز دارد و رهبری مهارتی میباشد که نیاز به یادگیری دارد. در این نوشته به مقوله رهبری با جدیت نگاه میشود و سعی دارد فرآیند رهبری برای کسب و کار را مرحله به مرحله توضیح دهد.

 

فرایند رهبری و نفوذ

دکتر جان سی مکس می گوید ابعاد حقیقی رهبری و مدیریت نفوذ بر افراد است، نه کمتر نه بیشتر. قبل از اینکه یاد بگیریم چرا رهبری با قدرت و نفوذ سر و کار دارد، باید معنی حقیقی رهبری و نفوذ را درک کنیم. رهبری، قدرت هدایت و راهنمایی کردن و، توانایی تأثیر گذاشتن روی افراد است به طوریکه بدون اعمال زور و فشار، آنها را به انجام کاری ترغیب نمائیم.این گونه افراد همچنین میتوانند در مشاوره کسب و کار قوی عمل کنند.

والتر ینیس می گوید: اشتباه ترین فکر این است که رهبر ذاتی رهبر بدنیا می آید. این باور یعنی اینکه مردم این قدرت را دارند یا ندارند، واقعاً بی معنی است. و در واقع عکس این مسئله صحیح است بطوریکه شما با طی کردن قدم های ذیل به خوبی درک خواهید کرد که رهبران، ساخته می شوند نه اینکه به دنیا می آیند.

اولین قدم
مهم ترین قدم نفوذ در خود است. به این معنی که اول باید خود را بشناسیم، نقاط قوت و ضعف را بشناسیم بتوانیم نقاط ضعف را با نقاط قوت پوشش دهیم و با توجه به حساسیت خود را آماده کنیم. زیرا تا زمانی که پرورش پیدا نکنید نمی توانید وارد مرحله بعدی که شناخت دیگران است شوید زیرا خود شناسی کلید معرفت است.

دومین قدم
تلاش کنید با روابط عمومی قوی روی کارمندان خود دقت کنید و نقاط قوت و ضعف را بشناسید و بفهمید افراد در چه سمتی موفق تر عمل میکنند در نتیجه با شناخت کارمندان تان بهتر می توانید روی آنان تاثیر گذاشته و در قلب شان نفوذ کنید.

سومین قدم
عملکرد رهبران موفق را مورد برسی قرار دهید،سبک رفتاری که مناسب کار شماست را شناسایی کنید و مهارت هایی را که لازمه رهبری است مانند مهارت مذاکره،روابط عموی، ارتباط موثر، گوش دادن موثر، را در خود تقویت کنید تا ملکه ذهن شما شده و بتوانید به صورت کاملا ناخودآگاه آن ها را بکار ببرید.

Leadership-01.jpg

قدم چهارم
الگوی رهبری مناسب کسب و کار خود انتخاب کنید و باید بانید الگوهای رهبری برای کارهای مختلف متفاوتند و این شما هستید که با طی کردن قدم های فوق تشخیص می دهید کدام الگو مناسب کسب و کار شماست.

نتیجه گیری

امروزه برای بدلیل گسترش دامنه کارها در کسب و کارهای گوناگون ما باید بتوانیم با افراد با ویژگی ها و خصوصیات مختلف بخوبی کار کنیم این کار در عمل نیازمند روابط عمومی بسیار قوی و دیگر ویژگی های رهبری مانند نفوذ در افراد میباشد.رهبری در کسب و کارهایی مانند بازاریابی و فروش که دارای چندین دپارتمان و تیم های کاری است بسیار بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

 

377
23 مرداد 1396 - 13:38