شرح خدمات برنامه ریزی استراتژیک

شرح خدمات برنامه ریزی استراتژیک

بررسی گذشته و برنامه ریزی آینده لازمه رسیدن به هدف

هر سازمان یا شرکت براساس اهداف و دلیلی وارد بازار می شود و تمامی اهداف و شرح وظایف خود را د رقالب شرح ماموریت خود تببین و برنامه ریزی و تثبیت می کند.
در این میان بسیاری از شرکت ها زمان و منابع خود را صرف آینده نگری و پیش بینی و مقابله با تغییرات بازرا و رویارویی بامشکلات احتمالی شرکت کرده و راههایی را پیش بینی می کنند از علم بازاریابی محتوا و روابط عمومی کمک گرفت که بتوانند همچنان در بازار رقابت باقی بماند از طرفی یکسری ا زشرکت ها زمان خود را صرف واکنش نشان دادن پس از وقوع می کنند که باعث هدر رفتن زمان و منابع شرکت میشوند .

شرح خدمات برنامه ریزی استراتژیک

لازمه داشتن برنامه ریزی استراتژیک د ربازار رقابتی امروز کاملا ضروری است برنامه ریزی استراتژیک شامل شناخت مزیت ها و خروجی های آن و فراگرفتن اقدامات کلیدی برای اجرای هر یک از برنامه ریزی استراتژیک کارآمد و پیاده سازی موفق آن است

آماده سازی 

تشکیل تیم های راهبردی و تخصصی برنامه ریزی استراتژیک با توجه به ابعاد واحد صنعتی و بازرگانی و تهیه شرح وظایف به تفکیک وظایف
برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی، برنامه ریزی استراتژیک
بررسی وضعیت موجود بازاریابی محتوا
بررسی سوابق گذشته شرکت، محصولات و مشتریان عمده و ...  
ارزیابی عوامل محیطی می توانند از مشاوره کسب و کار استفاده نمایند  تاثیر گذار بر عملکرد شرکت
بررسی و ارزیابی عوامل سیاسی، دولتی و قانونی، عوامل اقتصادی، عوامل اقتصادی،عوامل اجتماعی ، فرهنگی و ...

نتیجه گیری

 با گذشت زمان و رشد سازمان ، تغییر نیازهای متقاضیان و توسعه ی بازارها و محصولات ،ماموریت تا حدی شفافیت خود را از دست می دهد.بنابراین تالیف یک بیانیه رسمی سازمانی از شرح وظایف و خدمات در راستای احقاق اهداف سازمانی  که افراد را در سازمان رهنمون می سازد.

548
22 مرداد 1396 - 15:59