همه چیر درمورد کمپین برندینگ

همه چیر درمورد کمپین برندینگ

برندینگ یعنی فتح ذهن و قلب مخاطبان . هدف همه ی فراد، سازمان ها ، ملت ها و... برندینگ به دست گرفتن ذهن و قلب مشتریان است.

معرفی کمپین برندینگ یا برند آفرینی

برندینگ یعنی فتح ذهن و قلب مخاطبان . هدف همه ی فراد، سازمان ها ، ملت ها و... برندینگ به دست گرفتن ذهن و قلب مشتریان است.
برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه جامع و همه جانبه (کمپین) داشت. خیلی ساده می شود کمپین برندینگ را تعریف کرد : " برنامه ای فراگیر و همه جانبه برای به دست آوردن ذهن و قلب مخاطبان "
بسیاری از مدیران صنایع و سازمانها قسط دارند که جیب مخاطبان را باز کنند ، اما برای رسیدن به جیب و کیف مخطبان ، اول باید ذهن و قلب آنها را به دست آورد.
هفت ویژگی کمپین برندینگ
• همه جانبه، جامع و 360 درجه باشد (Holistic)
یک کمپین 360 درجه برنامه ایست که از دید محتوای پیام، داری همه جنبه های برند یعنی استراتژیک ، مفهومی ، تصویری و کلامی باشد . و مچنین از دید ابزاری هم نیز ، هم ابزارهای بالای خطی و هم زیرخطی را پوشش دهد.
بهتر به این نکته همین جا اشار کنم که بر خلاف برخی دیگاه ها، ابزار های روی خطی ، از لحاظ ابزاری قابل برسی نیست، به دلیل اینکه ذاتا ابزار حساب نمی شوند و استراتژی های یکپارچه سازی بین بالای خطی و زیر خطی را شامل می شوند.
یکی کمپین کامل ، باید همه زمان های حال ، گذشته و آینده را در نظر داشته باشد.
اگر کمپینی ویژگی 360 درجه را نداشته باشد، امکان دارد از جهتی مورد مورد تهاجم برند رقیب قرار بگیرد. از طرفی تنها بخشی از یک مساله اصلی برند را حل می کند به طور مثال : یک کمپین رسانه ای در حقیقت بخشی کوچک از این کمپین 360 درجه است که مربوط به نوع، زمان، هزینه و نحوه تخصیص بودجه به ابزارها و رسانه ها در قالب ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند (IMBC) است.
• یکپارچه بودن آن
برند نیز مانند ارکستر، یک راهنما تک نیارز دارد که صدای تکی از آن شنیده شود. وگرنه هرکس به دل خودش باشد صدای های نا مناسب تولید می شود که موجب دفع مخاطب و ساخت تصویر ذهنی منفی از برند و در نتیجه بیماری چند شخصیتی برند می شود. این بیماری از آنجایی شروع می شود که مدیر فروش برای خود می فروشد، مدیر تبلیغات برای خودش تبلیغ می کند،، مدیر روابط عمومی برای خودش روابط عمومی انجام میدهد و... در حال حاضر بهترین حالتی که در ایران راه افتاده است ، هر کدام برای خود یک کمپین جدا می سازند !
هر یک از اینها یک شخصیت متفاوت از آن برند می سازد به افراد و مخاطبان ارئه می دهد، در این صورت این مخاظان شخصیت های متفاوتی از برند میبینند و فکر می کنند که برند چند شخصیتی است. این بیماری بسیار خطرناک است و درمان آن هم سخت تر از پیشگیری آن است. یک دست بودن یک کمپین باعث ایجاد هویت می شود. همچنین اگر این هویت مورد پسند مخاطبان نباشد،، کافیست یک تصویر ذهنی از ذهن آنان پاک شود نه چندین و چند تصویر ذهنی خوب و بد مغشوش.
از ویژگی های مهم یکپارچگی ، ساخت هم افزایی است. می توان گفت همان چیزی که از ترکیب یک المان به المان دیگر ،بیش از دو المان می سازد. این یکی از مهم ترین ویژگی یکپارچه بودن کمپین است. و این ویزگی در درون یک کار تیمی حرفه ای و اثربخش امکان پذیر است. همچنین نه تنها فروش و تبلیغات یک دیگر ار خنثی نمیکنند بلکه باعث پیشرفت یکدیگر می شوند.

 

 

 

hAxcVKLC-Matchstic-BrandingvMarketing_01_2000x2000.jpg

180
22 مرداد 1396 - 12:33