تفاوت های بین سیاست و استراتژی

تفاوت های بین سیاست و استراتژی

ن است که تفاوت های بین استراتزی و سیاست را بررسی کنیم و راهکارهایی برای تعیین استراتژی مناسب دردر این مقاله سعی برای شرایط سیاسی موجود ارایه دهیم

با توجه به تغییر تحول سریع دنیای کنونی و رقابت شدید در بازار دیگر برنامه ریزی به شیوه کلاسیک پاسخگوی عملیات ما در راه رسیدن به اهداف مانیست، هرچند در شرایط کنونی پیشبنی تغییرات محیطی بسیار مشکل میباشد،اما در صورت رعایت بعضی از نکات در برنامه ریزی میتوانیم تا حدود به برنامه هایمان انعطاف پذیری داده و ریسک را تا حد زیادی کا هش دهیم،میتوانیم با گروه های ارایه دهنده خدمات مشاره کسب و کار برای ایجاد برنامه در جهت اهداف مذاکره کنیم.

استراتژی با سیاست چه تفاوتی دارد

منظور از استراتزی یک برنامه کلی میباشد که برای توسط فرد یا گروه برنامه ریز سازمان برنامه ریزی میشود تا رسیدن به یک هدف یا اهداف کلی سازمان را امکان پذیر سازد در واقع استراتژی نقشه راه است.سیاست برای یک بازه زمانی معین برنامه ریزی میشود وعمده تمرکز ان بر استفاده بهینه از شرایط موجود و گرفتن بازخورد های عالی است . در هر حال کسی که یک استراتژی تعریف میکند بهتر است به تاکتیک ها و سیاست ها نیز توجه ویژه ای داشته باشد. تاکتیک شامل جزئیات، روش، و اینکه چگونه برای رسیدن به نتایج مورد نظر از استراتژی خاصی پیروی کنیم.فرض کنیم در زمینه بازاریابی و فروش ما در یک کشور قوانین تاثیر مستقیم در فعالیت های بازاریابی ما دارد زیرا دست ما برای ایجاد برخی محتوا ها باز است که ممکن است در سایر کشورها قوانین برای این نوع محتوا برای ما محدودیت ایجاد کند بنابراین قوانین تاثیر مستقیم بر استراتژی های ما در محیط های مختلف دارد.

ارتباط استراتژی و سیاست

سیاست در واقع فرمولی برای استفاده از یک راهنما میباشد و استراتژی خود همان راهنما است که مراتب عملکرد را به سیاست تجویز میکند . SWOT S: strength W: weaknesses O: opportunities T: threats   همه موارد ذکر شده نیازمند نوعی تفکر انتقادی و آنالیز میباشند.پس از موفقیت، متوجه می شویم، رویکرد به ترویج تکرار نیاز دارد.مثلا ممکن است در بخش بازاریابی دیجیتالی ما در زمینه بازاریابی شبکه های اجتماعی دارای عملکردی قوی در بازاریابی موتورهای جستجو دارای ضعف باشیم

1.jpg

به طور کلی چه فرقی بین سیاست،تاکتیک و خط مشی وجود دارد؟

سیاست ها تحت تاثیر قوانین ایجاد میشوند و استراتژی ها، اهدافی هستند که به موفقیت منتهی میشوند. سیاست با انتخاب رییس جمهور و دولت روی کار آمده تعیین میشود اما خط مشی قوانینی هستند که خواه ناخواه باید دنبال کنیم. شباهت های بین سیاست و خط مشی به طور کلی، سیاست به عنوان خط ارتباطی بین تدوین استراتژی و پیاده سازی آن است. چه تفاوتی بین استراتزی و تاکتیک وجود دارد استراتژی برنامه ریزی دقیق را می طلبد و تاکتیک نیاز به استفاده از استراتژی دارد.

نتیجه گیری

 به طور کلی ما برای رسیدن به اهداف نیازمند برنامه ریزی هستیم که با توجه به شرایط و تغییر و تحول دایمی محیط پیرامون ما برنامه ریزی ما نیز باید دارای انعطاف پذیری باشد به عبارتی اگر در شرایط فعلی یک استراتژی خاص پاسخگوی ما در رسیدن به اهداف است نمیتوان گفت که همین استراتژی در شرایط دیگر نیز پاسخگو باشد برای مثال در حال حاضر تکنولوژی اینترنت بستر را برای بازاریابی آنلاین پدید آورده چیزی که در30 سال گذشته محیا نبود در سی سال آینده ممکن است شرایط با وضع فعلی کاملا تغییر کند.چیزی که در این میان باعث تغییر استراتژی فعلی به استراتژی جدید است همان قوانین هستند که تاثیر مستقیم بر شرایط محیطی دارند که همین شرایط استراتژی مارا تحت شعاع قرار میدهد

2609
15 مرداد 1396 - 14:59