تاثیر هوش هیجانی در بازاریابی

تاثیر هوش هیجانی در بازاریابی

هوش هیجانی تفاوت بین رهبران و دنبال‌کنندگان فنی

رده های بالای مهارت های فنی و توانایی در تحلیل بازار برای کسب موفقیت در بازاریابی و فروش کافی نمی باشد مهارت های مانند رهبری، هوش هیجانی و نفوذ عوامل تعیین کننده موقعیت های ارشد بازاریابی می باشد هوش هیجانی تفاوت میان رهبران و دنبال کنندگان فنی را مشخص می کند
هوش هیجانی

تاثیر هوش هیجانی در بازاریابی

دنیل گلمن در کتاب خود تفاوت میان مردم با ای کیو بالا و ای کیو متوسط را هوش هیجان یبیان می کند که افرادی با آی کیوی بالا خود کنترل ، دارای پشتکار، توانا هستند و در دیگران توانایی ایجاد انگیزه را دارند . گلمن در کتاب خود به بحث هوش هیجانی در چهار حوزه می پردازد .
 • خودآگاهی
 • خود مدیریتی
 •  آگاهی اجتماعی
 •  مدیریت روابط
افرادی که از خودآگاهی بالایی برخوردار باشند با خلق و خو و احساساتشان در هماهنگی می باشند اطلاع از احساسات باعث می شود که بر تصمیم گیری افراد تاثیر بگذارد در نتیجه افراد با خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط افراد دارای خودآگاهی بالا با خلق و خو ، احساسات افراد یکی از ویژگی های یک مدیر بازاریابی موفق  می باشد آگاهی اجتماعی توانایی بررسی و شناسایی حالت های عاطفی دیگران می باشد گوش دادن و مشاهده کردن از عناصر مهم می باشد مدیران وافرادی که دارای آگاهی اجتماعی می باشند دوسته های موثر ، دارای قدرت مذاکره بالا و رهبرانی موفق هستند . بازاریابان دارای هوش هیجانی بالایی هستند و به اشتباهات خود پی می برند و آنها را اقرار می کنند و از تجربه اشتباهات خود استفاده می کنند

تقویت هوش هیجانی

با توجه به اینکه بسیاری بر این باور هستند که برخی از مردم ه طور طبیعی از لحاظ احساسی باهوش تر از دیگران می باشند اما هوش هیجانی بالا می تواند توسعه یابد و بهبود یابد نیز وجود دارد .

روش های تقویت هوش هیجانی

 1. یکی از روش های تقویت و بهبود هوش هیجانی
 2. توجه بیشتر به احساسات
 3. توجه به فرصت ها به جای محدودیت ها
 4. عادت به بازخورد مثبت
 5. مشاهده زبان بدن
 6. در دسترس بودن
 7. توضیح تصمیم گیری ها
نتایج به دست آمده حاکی از این مسئله است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثربخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند در این زمینه هوش هیجانی یکی از مولفه هایی است که می تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهم و موثری ایفا می کنند
27
24 اردیبهشت 1397 - 17:19