استراتژی بازاریابی سببی

استراتژی بازاریابی سببی

استراتژی بازاریابی سببی بر مبنای کمک به سازمان های خاصی می باشد چگونه می توانند با فعالیت ها خود به یک گروه خیریه کمک نماید

استراتژی بازاریابی سببی بر مبنای کمک به سازمان های خاصی می باشد که چگونه می توانند با فعالیت ها خود به یک گروه خیریه کمک نماید مخاطبان و سرمایه گذاران یک سازمانی وقتی که متوجه بشوند که سازمان به صورت غیر مستقیم و یا مستقیم از یک گروه و یا سازمان خیریه حمایت و پشتیبانی می نماید ناخودآگاه آن سازمان را در ردهی همان گروه قرار خواهند داد بازاریابی سببی شامل مجموعه ای از فعالیت های تبلیغاتی می باشد که بیانگر وفاداری و احترام یک شرکت به فعالیت های با ارزش یک گروه یا سازمان می باشد . ماحصل این کار توسعه تجارت شرکت و همچنین ایجاد حس و نظر مثبت اجتماعی نسبت به آن است .استراتژی بازاریابی سببی باعث می شود که مخاطبین و جامعه هدف به خوبی سازمان و هدف هایشان را درکنمایند ولی انتظار کسب سود به صورت مستقیم را نداشته باشند

تاریخچه بازاریابی سببی

در فرهنگ و اداب ایرانیان از قدیم بازاریابی سببی وجود داشته است .در آیین ما مسلمانان حمایت برخی از بازاریابان از افراد بی بضاعت ریشه مذهبی نیز داشته است که منجر به افزایش اعتماد و اعتبار بازاریابان و در نهایت افزایش فروش را در بر داشته است . با تمامی توضیحات بازاریابی سببی به شکل حرفه ای یکی از روش های جدید و نوظهور در میان روش های بازاریابی و فروش به حساب می آید .بازاریابی سببی برای اولین بار در سال 1979 در یک شرکت کلوچه سازی آمریکایی به نامAmos با حمایت از یک بنیاد خیریه سواد آموزی آن را انجام داده است

مزایای بازاریابی سببی

مخاطبان از برندی که انتخاب می کنندانتظار تعامل و انگیزش دارند .بازاریابی سببی یکی از روش هابسیار مناسب می باشد برای بالا بردن انگیزه مخاطب همچنین بازاریابی سببی مشاوره برندینگ کمک شایانی در این زمینه می تواند داشته باشد  اطلاعات کلی در رابطه با کسب و کار را افزایش می دهد وتوانایی ایجاد مشتریان بالقوه را دارد و باعث ارتقا و بهبود تصویر یک برند می شود و یک مزیت رقابتی محسوب می شود
>آمار و ارقام از میان هر پنج نفر ، چهار نفر تمایل دارند که از برندی استفاده کنند که از بنیادها و گروههای خیریه حمایت م یکنند همچنین تحقیقات نشان می دهد که 80 درصد از مردم ترجیح م یدهند که اگر محصول رقیب کیفیت و قیمت مناسب داشته باشد همچنین از یک بنیاد خیریه حمایت کنند وفاداری خود را نسبت به محصول قبلی را بشکنند و محصول جدید را انتخاب می کنند و از هر پنج نفر، سه نفر تاکید کرده اند حاضرند محصول جدیدی را امتحان کنند که از بنیادهای خیریه حمایت می کنند.

پیاده سازی در بازاریابی سببی

هر چند ممکن است بازاریابی سببی موضوع بسیار موثر و تاثیر گذار باشد و منجر به موفقیت های بسیار شود اما ممکن است که یک برند محکوم به سواستفاده از بنیاد خیریه شود د رنتیجه راه اندازی یک گروه بازاریابی سببی مانند یک چاقوی دو لبه می باشد د رمقابل روش های دیگر بازاریابی مانند بازاریابی شبکه های اجتماعی و بازاریابی موتورهای جستجوگر ، و در پیاده سازی و استفاده از آن باید بسیار محتاطانه عمل کرد
 
60
9 اردیبهشت 1397 - 16:58