استراتژی مدیریت عملکرد بازاریابی

استراتژی مدیریت عملکرد بازاریابی

شش راه کار اصلی برای پیاده سازی مدیریت عملکرد بازاریابی به بهترین نحو و کسب موفقیت در بازاریابی

مدیریت عملکرد بازاریابی چیست 

اولین تحقیقات در حوزه مدیریت عملکرد در سال 2007 صورت گرفته است بررسی انجام شده نشان می دهد که شرکت ها از این جهت ،بخش مدیریت عملکرد را به فرایند بازاریابی خود اضافه می‌کنند که مطمئن شوند سیستم‌ها، فرایندها و ابزارها برای اندازه گیری و مدیریت کیفیت بازاریابی، به درستی در جایگاه خود قرار گرفته اند. و از سال 2009 تحقیقات جامع تر بر روی مدیریت عملکرد بازاریابی صورت گرفت نتایج این تحقیقات بیانگر این نکته بود که شرکت هایی که از استراتژی های مدیریت عملکرد بازاریابی استفاده می کنند بهره وریشان دوبرابر شرکتهایی است که از آن استفاده نمی کنند جایگاه مدیریت عملکرد ابتدائی به سیستم ها و فرایندهای تولیدی اختصاص یافته بود. با گسترش ابزارهای اتوماسیون بازاریابی و افزایش دانش مربوط به بازاریابی که منجر به توجه بیشتر به آن می‌شود، مدیریت عملکرد بازاریابی، مخصوصا در بین سازمان های کوچکتر، اهمیت بیشتری دارد و یک باید است

حوزه های تاثیر پذیر از عملیات بازاریابی

تا چندین سال گذشته تاثیر فرایند بازاریابی تنها بر روی مدیریت پروژه بازاریابی داشته است ولی با توجه تحقیقات که در طی سال های گذشته صورت گرفته است نتایج به دست آمده عملیات بازاریابی بر موارد زیر نیز تاثیرگذار می باشد
 1. اندازه گیری میزان عملکرد و گزارش‌گیری
 2. تحلیل و آنالیز کمپین های تبلیغاتی و گزارش‌گیری
 3. مدیریت تکنولوژی و سیستم های اتوماسیون
 4. برنامه ریزی و بودجه:‌ مدیریت اقتصادی و گزارش‌گیری
 5. مدیریت داده
 6. توسعه و مستندسازی فرایند گردش کار
 7. مدیریت پروژه
 8. برنامه ریزی استراتژیک
 9. ارزیابی سازمانی
 10. مشتری، بازار، هوش رقابتی، تحقیقات و دیدگاه
 11. مدل سازی تحلیل و پیش بینی
 12. توسعه مهارت و استعداد
بازاریابان باید افرادی باید باشند که ایجاد ارزش می کنند چرا که اولین تمرکز بازاریابی و فروش بر چگونگی استفاده از داده ها برای به وجود آوردن بازار و مشتری و اتخاذ تصمیم هایی است که برای مشتریان و سهام داران مهم و ارزشمند است

شش روش کسب موفقیت در مدیریت عملکرد بازاریابی

شش راه کار اصلی برای پیاده سازی مدیریت عملکرد بازاریابی به بهترین نحو و کسب موفقیت در بازاریابی
هم ترازی
نتایج اماری اثبات کرده اند که مدیران بازاریاب های موفق و ایده آل به روش های متفاوتی به هم ترازی بازاریابی با کسب و کار نزدیک می شوند .بازاریابان موفق سرمایه گذاری و بازاریابی و فروش را با نتایج کسب و کار مرتبط می سازند و تلاش خود را برای هم ترازی فراتر از بحث فروش می برند . مدیریت عملکرد بازاریابی در این شرکت ها فرایند هم ترازی را تسریع می کنند
پاسخگویی
بازاریابان موفق و ایده آل شرایط و بستری برای بیان و نمایش شاخص های اندازه گیری و گزارش گیری ارزش بازاریابی را فراهم می آورند که کدام معیارها و شاخص ها بر روی تیم رهبری موثر است . مدیریت عملکرد بازاریابی باعث ارتقا و توسعه این بستر و شاخص های کلیدی و موثر عملکرد می شود . با استفاده از آن می توان ساختار اندازه گیری را مدیریت کرد، تحلیل ها را نمایش داد و نتایج نحوه عملکرد را منتشر کرد. مدیریت عملکرد بازاریابی معیارهای اندازه گیری بخش های مختلف بازاریابی را به دانشی دسته بندی شده تبدیل می کند که مدیران از آن برای اتخاذ تصمیم های استراتژیک، تاکتیکی و سرمایه گذاری استفاده می کنند
تجزیه و تحلیل
در بازار امروز که تمامی فعالیت ها براساس حقایق و یافته ها موجود است تجزیه و تحلیل داده ها نقش کلیدی و اساسی دارد سازمان های بازاریابی باید توانایی این را داشته باشند که در کمترین زمان از داده ها سنتزهای جدید از طریق بازاریابی شبکه های اجتماعی و بازاریابی آنلاین  تولید کنند و واکنش های متقابل و عملی طراحی نمایند . بازاریابها به نیروهای تحلیلی احتیاج دارند تا بتوانند مدل هایی برای تصمیمات استراتژیک و سرمایه گذاری هوشمندانه بسازند . مدیریت عملکرد بازاریابی شرایطی را به وجود می اورد که بازاریاب ها بتوانند به راحتی از دادها و تحلیل هایشان بهترین استفاده و بهره وری را داشته باشند.
اتوماسیون
اتوماسیون تکنولوژی کمک به دستیابی به ارزیابی و گزارشگیری و نحوه عملکرد در حال توسعه می باشد از مدیریت منابع بازاریابی گرفته تا تجارت های هوشمند، مدیریت عملکرد بازاریابی بستر تکنولوژیک و اتوماسیون را برای حمایت از دپارتمان بازاریابی ایجاد و مدیریت می کند.
اتحاد
برای به وجود آوردن اتحاد میان فروش ، فناوری اطلاعات، اقتصاد و عملکردهای محصول و خدمات نیازمند مدیریت عملکرد و استراتژی بازاریابی می باشیم که به عنوان حلقه اتصال میان عوامل ذکر شده عمل می کند
ارزیابی
همانطور که مطالعه فرمودید مدیریت عملکرد بازایابی در حال توسعه است چرا که همه عناصر بازاریابی را برای یک فرایند بازاریابی ایده آل کنار هم قرار می دهد.

نتیجه گیری

رشد و توسعه مدام در قلب ارزیابی می باشد تنها زمانی شاهد چنین رشد و پیشرفتی خواهیم شد که مدیران نیم نگاهی به این امر داشته باشند مدیران اجرایی بازاریابی مسیر تیم را مشخص می کنند ولی مدیریت عملکرد بازاریابی بر روی ارزیابی متمرکز است تا متوجه شود که تیم بازاریابی برای دستیابی به آرمان هایش به کدام استانداردها، تمرین ها و فرایندها نیازمند است.
 
 
19
27 فروردین 1397 - 16:33