علت ممنوعیت تبلیغات ارز دیجیتال از جانب فیسبوک

علت ممنوعیت تبلیغات ارز دیجیتال از جانب فیسبوک

اخیرا اعلام شده است که فیسبوک بازاریابی آنلاین ارز مجازی را در این شبکه ی اجتماعی ممنوع کرده است . این ممنوعیت تنها به ارز دیجیتال منتهی نمی شود و شبکه ی فیسبوک تبلیغات حوزه های مالی را ممنوع کرده استممنوعیت تبیلغات ارز دیجیتال از جانب فیسبوک

اخیرا اعلام شده است که فیسبوک بازاریابی آنلاین ارز مجازی را در این شبکه ی اجتماعی ممنوع کرده است . این ممنوعیت تنها به ارز دیجیتال منتهی نمی شود و شبکه ی فیسبوک تبلیغات حوزه های مالی را ممنوع کرده است .این شبکه ی اجتماعی همچنان عمده وظیفه ی خود به عنوان بستری ببرای بازاریابی شبکه های اجتماعی که ایجاد فضایی برای به اشتراک گذاشتن مطالب علمی و یادگیری کرده است را حفظ کرده ، اما گفته است که قصد ندارد در ترویج مباحثی که باعث گمراهی افراد می شود سهیم باشد .

Untitled-1.fw.png

 

Untitled-2.fw.png

رویکرد فیسبوک برای جلوگیری از تبلیغات ارز دیجیتال

به گفته ی مدیران شرکت فیسبوک این شرکت در صدد آن است که از انتشار تصاویر و ویدئو های مرتبط با ارز دیجیتال نیز در این شبکه ی اجتماعی جلوگیری کند . راه حل مناسب برای تشخیص تبلیغات ارز دیجیتال گزارش های مردمی می باشد .
 
 

 

25
19 فروردین 1397 - 12:03