کسب سود بیشتر با برنامه ارجاع مشتری

کسب سود بیشتر با برنامه ارجاع مشتری

برنامه های ارجاع مشتری، به فعالیت هایی گفته می شود که در نتیجه آن، مشتری مجاب می شود، کسب و کار را به دوستان و آشنایان خود معرفی کند.

برای شرکت هایی که هنوز راجع به موضوع ارجاع مشتری شک دارند، باید با قاطعیت و صراحت بگوییم که تحقیقات ما نشان داده اند که برنامه های ریخته شده برای افزایش ارجاع مشتری، تاثیر مستقیم در سوددهی شرکت دارند. برنامه های ارجاع مشتری، به فعالیت هایی گفته می شود که در نتیجه آن، مشتری مجاب می شود، کسب و کار را به دوستان و آشنایان خود معرفی کند.

افزایش سود با ارجاع مشتری

یکی از مواردی که در بازاریابی و فروش تاثیر گذار است میزان ارجاع مشتری می باشد نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده بیانگر تاثیر مستقیم برنامه ریزی برای ارجاع مشتری بر افزایش سوددهی می باشد برنامه ای ارجاع مشتری شامل فعالیت هایی می شود که مشتری را متقاعد و مجاب به معرفی کسب و کار شما به دوستان و اشنایان می باشد مدیر بانک با شنیدن این آمار بسیار خوشحال شده بود. او در ابتدا این واهمه را داشت که نکند با ارائه این تسهیلات، افراد زیادی روانه بانک شوند و هر کس، افرادی را بیاورد که هیچ تراکنشی نداشته باشد و فقط به صرف ۲۵ یورو حساب باز کرده باشند. بعد از بررسی مسائل مختلفی مانند سن و جنسیت، طبق محاسبات انجام شده، افرادی که با ارجاع بقیه، مشتری بانک شده بودند، ۱۸ درصد بیشتر علاقه مند به ادامه فعالیت با بانک بودند و سودآوری شان برای بانک ۱۶ درصد بیشتر از بقیه بود. یعنی هر کدام از این مشتریان ۴۰ یورو بیشتر سوددهی داشته اند. در واقع بانک به ازای هر ۲۵یورویی که صرف جایزه ارجاع دادن مشتری به بانک کرده بود، ۶۰درصد سود کرد.

نکات کلیدی استراتژی ارجاع مشتری

یکی از نکات قابل تامل و توجه که از نتایج این تحقیقات به دست آمده این است که حاشیه سود دریافتی از مشتریان ارجاعی فقط در سال اول بیشتر می باشد و این تفاوت سود در طی زمان از میان می رود و بعد از 2/5 سال به سطح ثابت و معمول می رسد به طور معمول مشتریانی بانک را معرفی می کنند که از مشتریان خوب به حساب می آیند آن ها افرادی را به بانک معرفی می کردند که محصولات، خدمات، موقعیت، ساعت های کاری و ... مسائل مربوط به بانک را دوست داشتند. با توجه به اینکه این مشتریان دقیقا به چیزی که می خواستند رسیده اند، حاضرند مبلغ مورد نیاز را سریعا برای آن پرداخت کنند. انرژی بازاریابی و فروش بسیار کمتری برای جذب آن ها صرف شده است. برعکس در مشتریانی که خود با بانک آشنا شده اند، مدت ها طول می کشد که جزییات خدمات آن را بر اساس تعامل های شخصی متوجه شوند.

نتیجه گیری

بعد از تحلیل بازه سنی مشتریان، ما به این موضوع پی بردیم که، تفاوت سود در بین مشتریان ارجاع و غیرارجاعی جوان تر بیشتر است.. بازاریابی از طریق ارجاعِ مشتریان، در همه صنایع ممکن است. برنامه های بازاریابی  در روش های سنتی و بازاریابی آنلاین از طریق ارجاع مخصوصا برای محصولات و خدماتی حیاتی است که در برخورد اول چندان جذاب به نظر نمی رسند. ما شرکت ها را به این موضوع ترغیب می کنیم که تفاوت سود دهی مشتریان ارجاعی و غیرارجاعی خود را به خوبی تحقیق کنند.
 
 

 

440
19 اسفند 1396 - 17:51