انقاد کارکنان و تاثیر آن بر شرکت

انقاد کارکنان و تاثیر آن بر شرکت

در بعضی شرایط که کارکنان به انتقاد از سایر کارکنان دست میزنند ، با اجرای برخی تدابیر میتوان از وضع موجود بهره بیشتری برد.

تاثیر بازخورد کارمندان بر روند کاری

حتما شما هم از تاثیر کارمندان بر روابط عمومی کمپانی در جریان هستید و و آن را برای اهداف شرکت ضروری میدانید. با این همه این احتمال وجود دارد  که کارمندان شما از وضع عملکرد خود در شرکت اعتراض کنند، این نکته چالشی بزرگ ذر روابط عمومی کارمندان میباشد. به طور کلی، اغلب کارمندان اجرایی استرس انتقاد سرمایه گذاران و عوامل دولتی را دارند و انتظار اینکه از طرف کارمندان بخش بازاریاابی فروش نقد شوند را ندارند. در دنیای امروزی ، کمپانی ها از کارمندان درونی بازخورد هاای منفی با انتقاد شدید میگیرند. نمونه های زیادی از اعتراض کارمنداان به وضعیت موجود در شرکت مشاهده شده، کارشان را رها کرده و استعفا داده اند.در به گونه دیگری در روابط عمومی شریک میشوند.   سوالی که بوجود می آید این است که ، هنگامی که کارمندان داخلی خودشان محکوم هستند، چکار میکنند؟ با ما همراه باشید

ارزش های شرکت را به کارمندانتان یادآوری کیند

دور ماندن از سیاست این روزها برای شرکت ها دشوار میباشد . تحریم در بازاریابی و فروش محصول شرکت اثر منفی گذاشته و در آن ایجاد اثر منفی دارد. در نتیجه مجبوریم به اوضاع سیاسی واکنش نشان دهیم. در این وضعیت نیاز است سرماایه گذاراان اصلی  جایگاه خود را در جو سیاسی بدانند. در این زمان بیش از همیشه نیاز است جایگاه خود را برای کارمندان مشخص کنیم . در این حالت، در این شرایط دیگر کارمندان از تصمیم کارفرما دچار شوک نمیشوند. مهمتر از همه اینها با توجه به وضعیت کارکنان در  ارتقای روابط عمومی ، بهتر است افرادی را استخدام کنید که همسو با عقاید سیاسی شرکت هستند. در این حالت است که کارمندان پشتیبان شرکت شما خواهند بود. علاوه بر مسائل سیاسی بقیه مسائلی که مربوط به ارزش میشود هم مهم است، وضع سیاسی و مذهبی را مشخص کنید تا افراد با رضایت قلبی به شما بپیوندند.

از عمومی شدن انتقاد دوری کنید

در قراردادهایی که با مشتری ها میبندید بخش هایی اضافه کنید که اجازه انقاد از سایر کارکنان و در گیر کردن آن ها را ندهد. البته جانب احتیاط را در این مورد رعایت کنید: مراقب باشید دیگر افراد را نسبت به کار دلزده نکنید! فقط دقت کنید.

جهت ارتقا روابط عمومی به کارمندان توجه کنید

امکانپذیر است. ولی کارمندانتان نظر دیگری دارند. این نظر مخالف ممکن است کیفیت بدی پیدا کند. به همین دلیل توجه به کارکنان تا حد زیادی میتواند مشکلات را حل کند. البته اولین کاری که باید انجام دهید، آگاهی از نظرات کارکنان است.  

coghead2.jpg

 

در صورت عملکرد خلاف نظرتان کارکنان را بازخواست نکنید

از نظر قانونی شرکت ها میتوانند کارمندانی که خارج از برنامه کاری فعالیت میکنند را بازخواست کنند. اما در مورد نظرات شخصی و با توجه به نقش کارمندان در روابط عمومی شرکت،این حالت توصیه نمیگردد. زیرا این جهت گیری فقط اوضاع را پیچیده میکند و ایرادات بیشتری در زمینه  روابط عمومی خلق میکند. ببه جای حالت تهاجمی گرفتن ثابت کنید از انتقاد استقبال میکنید. ببه کارمندان خود نشان دهید هرکس حق ابراز نظرات خود را دارد.

 

نتیجه گیری

حالا که با روش های برخورد با کارکنان منتقد آشنا شدید، دیگر از انتقاد ناراحت نشوید و حتی از این کارمندان معترض در جهت بهتر کردن اوضاع شرکت در زمینه روابط عمومی  استفاده کنید.

261
28 دی 1396 - 15:33