بازاریابی احساسی برند

بازاریابی احساسی برند

بازاریابی احساسی، شیوه ای از بازاریابی است که ضمیر ناخودآگاه شما را تحت تاثیر قرار می دهد

بازاریابی احساسی چیست؟

بازاریابی احساسی روشی از بازاریابی و فروش می باشد که ضمیر ناخودآگاه مخاطبین خود را تحت تاثیر قرار می دهد باعث به وجود آمدن حس باهوشی، مهم و تاثیر گذار بودن را القا می کند این روش از بازاریابی احساساتی را در شما تحریک می نماید که لازمه عزت نفس می باشد.
بازاریابی
 
بازاریابی

بازاریابی احساسی برند

با ترغیب احساس خوب شما نسبت به خودتان، یک برند دیگر فراتر از یک نام برای شماست و محصولات آن تبدیل به دوستان شما شده اند. این همان چیزی است که بقای برند را در طول زمان تضمین می کند. چنین برندهایی ارزش ها و الویت های شما را به اشتراک می گذارند و شما از به زبان آوردن نام برند بدنبال مطرح کردن موضوع مهمی راجع به خودتان هستید. در واقع برند شما را تصاحب می کند و شما برند را. مخاطبین به اندازه ای جذب این چنین برندهایی می شونداز طریق  دیجیتال مارکتینگ به روش های بازاریابی شبکه های اجتماعی و بازاریابی موتور جستجو و ... که طرح لوگوی ای برندها رو بر روی لباس خود درج می نمایند و یا اینکه لوگوی برندهای که طرفدار آن هستند رو خالکوبی می کنند ویا در شبکه های اجتماعی خود در پروفایل خود درج می کنند و یا کمپین هایی در جهت حمایت یک برند و یا بر علیه یک برند دیگرترتیب می دهند
 

نتیجه گیری

همه این ها ناشی از نبوغ بازاریابی احساسی برند است. ما بصورت مستقیم قادر به درک آن ها نیستیم چرا که این ها همان احساساتی هستند که به دنبال درکشان هستیم. این نوع تبلیغات لذت بخش و آشنا به نظر می رسد، چرا که همواره دقیقاً احساساتی از ما را تحریک می کند که همیشه در جستجوی یافتنش بوده ایم.

237
28 آذر 1396 - 17:15