علم ارتباطات در دوران باستان

علم ارتباطات در دوران باستان

با وجود پیشرفت فناوری های مدرن و رسانه دیجیتالی ، پایه ارتباطات و روابط عمومی به دوران باستان بازمیگردد

اگر تاریخ باستان را بخوبی مطالعه کنیم نشانه های زیادی ،  نشانه های زیادی از برنامه های روابط عمومی برای دوران حاضر میابید.  دنبال مدرک و شواهد هستید؟ دراین مقاله 4 اصل مهم روابط عمومی در دوران باستان را برای شما شرح میدهیم

اصول روابط عمومی در دوران باستان

امروزه در سال 2017، اخبار بسیار سریعتر از هر دوران دیگر به دورترین نقاط دنیا منتقل میشود. انقلاب دیجیتال – حتی در ده سال اخیر – باعث تحول کامل روابط عمومی در سال های اخیر شده. در حالی که این روزها هنوز خیلی افراد هستند که باید با قوانین دنیای دیجیتالی کنار بیایند، اغلب ایمان خود را به شیوه های باستانی روابط عمومی از دست داده اند. شاید هم توانایی تارهای صوتی انسان در عصر دیجیتال در فضای مجازی محو شده است . روش های کاربردی در روابط عمومی دیگر آنچنان شبیه گذشته نیست. امروزه با قدرت گرفتن روش های دیجیتالی در تولید محتوا فرستادن پیام تغییری اساسی در این زمینه بوجود آمده.

ایجاد یک دیدگاه

در یونان باستان و قرن 5 پیش از میلاد ، سوفسطاییان جزو اولین اشخاصی بودند که ایده شکل دادن به دیدگاهی مشخص را ارائه نمودند. سوفسطاییان از فلسفه و سخنوری و بیان جهت آموزش مهارت به دولتمردان و افراد طبقه بالای جامعه استفاده میکردند. آن ها فکر میکردند جواب هر سوالی را میدانند. این روزها ما این دیدگاه را بعنوان شیوه ای برای فکر کردن و یا چشم انداز میدانیم. اگرچه هیچوقت نمیتوانیم جواب همه مسائل را بدانیم، با زیاد شدن اخبار به هم متصل، فرصت زیادی برای ورود رسانه به همه جا وجود دارد و مخاطب آن همه جا وجود دارد. جهت استفاده از چنین محیطی،مخاطب در چند هدف رسانه ای واقع شود. سوفسطاییان بدون شک دارای دیدگاهی معین درباره انسان بوده اند. امروزه،جیگاه شما درباره با مسائل و چالش های مهم و اثر گذار بر صنعت بسیار مهم است. این دیدگاه نحوه برخورد شما را با با فرصت های رسانه ای متفاوت تعیین میکند و بعد از گذر زمان با برند شما ترکیب میشود.  

animation-greek-acropolises-athens-syracuse-3-770x437.jpg

 

ارتباطات قابل قبول

بدون شک یکی از بزرگترین دغدغه های یک بازاریاب امروزی در زمینه بازاریابی و فروش نداشتن نیرو کافی در قانع کردن مخاطبش باشد. ارسطو از نابغه های ارتباط قانع کننده بود، بخصوص از نظر بحث های مخاطب پسند و سرگرم کننده، به عبارتی هر پیامی بوسیله توانایی آن در الهام بخشی به سایرین برای رسیدن به موفقیت. از ابتدای تاریخ، کلمات اهمیت زیادی داشته اند. در عصر حاضر برخی از مشاورین و اندیشمندان روابط عمومی بحث قانع کننده را با پیام های خاص جایگزین کردند که برای همه مردم مناسب بوده، ولی با هدفی خاص برای گروهی ایجاد نشده اند. در واقع با قدرت کلمات توانایی تاثیر گذاری بر یک ملت را داریم که همیشه از آن ها غفلت داریم.  

Julius-Caesar-God.jpgبرقراری ارتباط با یک داستان

اولین روزنامه تاریخ بوسیله جولیوس سزار در رم باستان منتشر شد که در آن به مسائلی مانند پیروزی های نظامی و سیاسی میپرداخت. بعضی متخصصان زمینه روابط عمومی اعتقاد دارند که داستان ها رفتاری بین مردم ایجاد میکنند. اخیرا معلوم شده که داستان های هدفمند – مواردی که دارای پشتوانه فکری هستند – در تشویق افراد ببرای طرفداری از یکچشم انداز، رویا یا علت همیشه نقشی مهم برعهده دارند.  

 


صمیمیت با مخاطب هدف

25 قرن قبل میلاد مسیح آمن حوتب فرامانروا و فیلسوف مصری به هدف قرار دادن علایق مخاطب معتقد بود. در عصر حاضر این قضیه به مطالعه برای درک موضوعات مورد علاقه مخاطب خلاصه میشود. خواه هدف شما قرار گرفتن در مرکز علاقه مخاطب باشد یا انتقال دادن پیام کنترل شده از طریق یک رسانه دیگر .این را مد نظر داشته باشید، از نزدیک با مخاطب خود ارتباط برقرار و او را شناسایی کنید. در حقیقت مقدار زیادی از تولید محتوا توسط شما ممکن است هیچ اهمیتی برای مخاطبین شما نداشته باشد، زیرا این محتوا بیشتر از این که مفید باشد در حال تبلیغ است، و فقط جنبه تبلیغ دارد.

Thutmose-.jpg

 

نتیجه گیری

با گذر زمان وبوجود آمدن ارتباطات آنلاین، یک موضوع همواره از قاطعیت برخوردار میباشد: از جایی که گذشته همواره دارای آموزه هایی برای ما بوده و هست  و ما میتوانیم از آن ها  بخوبی دراهداف خود استفاده کنیم. هنگامی که بحث به روابط عمومی میرسیم، نقش مراجعه کردن به روش های مورد استفاده توسط گذشتگان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

308
23 آذر 1396 - 12:39