بازاریابی سهم محصول در بازار

بازاریابی سهم محصول در بازار

یک کسب و کار با استفاده از ماتریس بوستون می توانند جایگاه محصول خود را با استفاده از دو شاخص سهم از بازار و سرعت رشد بازار تعیین کنند

ماتریس سهم محصول در بازار و رشد بازاریابی و فروش اولین بار توسط مشاوران بوستون د ردهه 1970 ارائه گردید که بسیاری از مدیران بازاریابی نخبه از این روش استفاده نموده اند برای تجزیه و تحلیل کسب و کار خود با استفاده از این ماتریس می توانید دو شاخص مهم سهم از بازار وسرعت رشد بازار را بررسی نمایید
 

استراتژی ماتریس بوستون

واحدهای برنامه ریزی استراتژیک کسب و کارها در تلاش هستند که جایگاه محصول خود را در ماتریس بتوانند بالا ببرند به طور کلی در ماتریس بوستون کسب وکارها به چهار نوع تقسیم می شوند.

>ماتریس بوستون

 

گاوه های شیرده

رشد کم و سهم زیاد در این مرحله وشرایط کسب و کارها مانند گاوهای شیرده می باشند چنین محصولاتی باعث می شوند که درآمد از هزینه بیشتر شود به عبارت بهتر این نوع از کسب و کارها سود زیادی می کنند.

سگ ها

رشد کم و سهم کم در شرایطی که کسب و کار و محصولات تولیدی در بازار رشد کمی دارند به اصطلاح می گویند کسب و کار مانند سگ ها هستند در این شرایط محصولات سود کمی دارند و در مواردی زیان دهده نیز می باشند د راین مرحله بازاریابی به صورت سنتی و بازاریابی آنلاین ضعیف عمل می کنند .

علامت سوال

رشد زیاد و سهم کم هنگامی که کسب و کارها منابع و هزینه های زیادی برای تولید و … محصول انجام داده اند و در عوض، درآمد و بازدهی کمی دارند در ماتریس بوستون به آنها علامت سئوال می گویند. در ماتریس بوستون آنها دو انتخاب پیش رو دارند. می توانند به ستارگان تبدیل شوند و یا اینکه از بازار خارج شوند.

ستارگان

رشد زیاد و سهم زیاد در این شرایط کسب و کار همانند ستاره می درخشند با وجود رقابت شدید این کسب و کارها سود قابل قبولی نصیبشان می شوند مدیران کسب و کار اگر بتوانند شرایط خود را در بازار حفظ نمایند قابلیت تبدیل شدن به گاوهای شیرده دارند .
 

نتیجه گیری

 

 
378
8 آذر 1396 - 16:16