اصول بازاریابی مایکل پورتر

اصول بازاریابی مایکل پورتر

هدف یک کسب و کار چیزی نیست جز ایجاد مشتری

بازاریابی و مشتری
برای بررسی و شناخت یک کسب و کار در ابتدا هدف آن را مشخص کرده و باید اهداف در راستای جذب مشتری ایجاد و برنامه ریزی شود به بیان دیگر خواسته ها و نیاز مشتریان است که لزوم ایجاد یک کسب و کار را مشخص می کند . مشتریان هستند که در ازای محصولات و خدمات تولیدی پول پرداخت می کند ، محصول یا خدماتی که در کسب و کار ما ارائه می گردد در درجه نخست عامل موفقیت در آینده کسب و کار را تضمین و تایید نمی کنند بلکه آنچه تضمین کننده کسب و کار در آینده می باشد نیاز، خواسته و تمایلات مشتریان می باشد
 

مهمترین ارکان کارآفرینی

جامعه هدف و مشتریان پایه و اساس هر کسب و کاری می باشد و تضمین کننده بقای آن مشتری یکی از مهمترین ارکان در کارآفرینی می باشد در حقیقت بازاریابی و فروش خیلی حیاتی تر و اساسی تر از آن می باشد که تنها در چارچوب دپارتمان قوی فروش خلاصه و کار بازاریابی سنتی و بازاریابی آنلاین به ان سپرده شود.
 

مسئولیت بازاریابی و فروش

بازاریابی تمامی مراحل یک کسب و کار را شامل می شود کلیت یک کسب و کار از نقطه نظر نتایج نهایی آن بررسی می شود که آن هم در واقع بررسی کسب و کار از نگاه مشتری می باشد بنابراین مسئولیت بازاریابی باید به تمام قسمت های یک کسب و کار سرایت کند .
 

لازمه کسب موفقیت کسب و کار

به طور کلی و خاص هیچ نتیجه ای در درون کسب و کار به وجود نمی آید و همه نتایج در بیرون آن است نتایج فقط توسط مشتری ایجاد می شود که به واسطه خرید محصولات و خدمات ما سود را برای کسب و کارمان تضمین می کنندو یا موقعیت سازمان و یا شرکتمان به موفقیت دست نمی یابد و تنها به ارضا و تامین نیازهای مشتریان نتیجه مطلوب گرفته می شود آشنایی با خواسته و نیاز مشتریان از طریق روابط عمومی و بازاریابی محتوا و ... حاصل می شود کسب و کار ما به واسطه نام برند همواره باید تلاش شود که زاویه دید مشتری و کسب و کارمان با هم منطبق باشند
  1. مشتری کسب و کار ما کیست؟
  2. نگاه مشتری در مورد محصول و خدماتی که ارائه می دهیم چیست؟
  3. او از محصول ما چه می خواهد؟
  4. محصول و یا خدمت ما چه خواسته ای از مشتری را برآورده می کند؟
  5. چگونه می بایست به مشتری بالفعل و بالقوه خود دسترسی داشته باشیم؟بازاریابی
 
 
239
7 آذر 1396 - 16:02