استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی شامل چشم انداز ، رسالت و توانمندی کسب و کار می باشد

استراتژی بازاریابی و فروش
در بازار رقابتی بازاریابی و فروش بدون داشتن استراتژی بازاریابی وارد بازار شدن مساوی است با عدم موفقیت برای اینکه در مقابل فشار رقبا، فشار خریداران و فشار تامین کنندگان و ... نمی توانیم دوام بیاوریم و با آنها مقابله کنیم  ازمهم ترین اولویت های موفقیت کسب و کارتهیه و تنظیم استراتژی بازاریابی می باشد که با استفاده از آن به بهترین شکل بتوان محصولات و تولیدات را به مشتری ها و بازار هدف ارائه نمود . استراتژی بازاریابی کمک می کند که در مسیر درست و در راستای هدف سازمانی گام برداریم و سریعتر قدم برداریم.
 

 

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی زمانی به وجود می آید که مدیران برای ارتقای فعالیت در حوزه کسب و کار خود تصمیمات جدیدی را اتخاذ می کنند استراتژی بازاریابی به مدیران کسب و کار کمک می کند که دقیقا هدف خود تمرکز کنید و در عین حال با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید و بهترین روش برای افزایش فروش تولیدات را به کار ببندید با استراتژی بازاریابی نگاه مدیران را به سمت آینده معطوف می کند که از سرمایه گذاری بی مورد مدیران جلوگیری می کند .

تعیین چشم انداز

برای تنظیم استراتژی مناسب کسب و کار خود در مرحله اول باید چشم انداز خود را مشخص کنیم و هدف نهایی خود را تعیین کنیم . درچشم انداز خود راههای دستیابی به اهداف سازمانی و کسب و کار خود را ترسیم کنید و آینده ای مشخص با دستاوردهای نسبتا ایده آل و موفق را برای ذی نفعان به ارمغان آورید . چشم انداز در بلند مدت و با تلاش و همت بسیار محقق می شود

تعیین رسالت کسب و کار

در مرحله بعد از مشخص کردن چشم انداز باید رسالت و هدف خود را از کسب و کار مشخص کنیم تا بتوانیم در راستای رسالت خود استراتژی مناسب را مشخص کنیم . برای تبیین رسالت و مقصد سازمان باید رابطه آن با جامعه و دلیل تشکیل آن مورد بررسی قرار گیرد باید از نظر مردم مشخص گردد از طریق روابط عمومی و همچنین مشاوره کسب و کار کمک گرفت .دلایل به وجود آمدن سازمان چیست و برنامه اجرای چه نوع فعالیتی را روش استمرار دارید . در صورتی که مدیران کسب و کار رسالت خود را بدانند استرتژی را انتخاب می کنند که موجب وحدت جهت هماهنگی و انسجام تمام اجزای سازمان می شود .

تهیه و تنظیم جدول swot

در سومین مرحله باید نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود بپردازیم و به بررسی فرصت ها و تهدیدهای محیطی  به روش های مختلف مانند بازاریابی محتوا و بازاریابی موتور جستجو و .. پرداخت به طور مثال قوت یک کسب و کار ممکن است داشتن کارمندان توانا باشد یا توان مالی بالا و نقطه ضعف سیستم این باشد که هماهنگی بین اجزای سیستم وجود ندارد یا مدیر اجرایی توانایی کافی برای رهبری و هدایت تیم ندارد. در تعریف فرصتها و تهدیدات که مربوط به عوامل محیطی می باشد، فرصتها و تهدیدهای که محیط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی برای کسب و کار ایجاد می کند مثلاً فرصتی که می تواند برای یک کسب و کار وجود داشته باشد جمعیت زیاد و یا بازار مناسب نام برد که می توان از این فرصتها با توجه به قوت ها حداکثر استفاده را کرد. بعنوان مثال تهدیدات محیطی می تواند عدم ثبات قیمت ارز در بازار، پایین بودن قوه خرید مردم که فعالیتهای شرکت را محدود می کند و موانعی را در توسعه کسب و کار ایجاد می کند و می تواند در تعیین استراتژی تاثیر گذار باشد. توجه به موارد ذکر شده به مدیران کمک می کند که استراتژی مناسبی را برای کسب و کار خود تعیین کنند و گام های مهمی در افزایش سهم بازار و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به فشارهای موجود بدست آورند.
استراتژی بازاریابی

نتیجه گیری

بدون استراتژی وارد بازار نشوید و استراتژیی را انتخاب کنید بر اساس چشم انداز و رسالت و توانمندی کسب و کارتان باشد.
 
349
5 آذر 1396 - 15:21