ابزار بازاریابی

ابزار بازاریابی

استراتژی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها در حال حاضر برای ایجاد حس و وفاداری میان مشتریان خود و ارتقاء این حس در مشتریان که آنها را مجاب به خرید مجدد کالا و محصولات خود می کند

ابزار بازاریابی استراتژی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها در حال حاضر برای ایجاد حس و وفاداری میان مشتریان خود و ارتقاء این حس در مشتریان که آنها را مجاب به خرید مجدد کالا و محصولات خود می کند رسیدن به این اهداف لازمه آن ایجاد تغییرات محسوس د رنوع و روش توزیع و تولید می باشد

به طور کلی ابزار بازاریابی به چند دسته تقسیم می شوند

کالاهای پایه : این نوع از کالاها در مواقع ضروری مورد استفاده قرار می گیرد و مشتریان نیاز دارند در بعضی موارد در کنار آن ها باشند
کالاهای واقعی : بنگاه های اقتصادی باید مولفه ای مشخص مانند رنگ، بسته بندی و برند سازی خود را ارائه کنند
کالاهای حمایتی : این محصولات طیف وسیع و گسترده تری را شامل می شوند مانند کمپین های حفاظت از محیط زیست و نهادهای حمایت مردمی کالاهایی با خاصیت تبدیل نیز وجود دارند که از طرف شرکت ارائه می شود که برای این نوع از محصولات جایزه هایی در نظر گرفته می شود با هدف کسب وفاداری و خرید مجدد مشتریان مدیران کسب و کار به طور کلی به سه سطح از کالاها کالای پایه ، کالای واقعی و کالاهای مورد نیاز تمرکز دارند که کافی ثبت برای جذب مشتریان و کسب وفاداری آنها احتیاج به مولفه های دیگری هست که مشاوره کسب و کار کمک شایانی می توانند در این زمینه به مدیران بکنند


آنسف.jpg
 
ماتریس

ماتریس آنسف عوامل استراتژیک در بازاریابی و فروش موفق را به شرح زیر بیان می کند

محصول موجود/ بازارموجود

در این موقعیت مدیران تصمیم می گیرند که کار جدیدی را انجام ندهند استراتژی بازاریابی فعلی خود را ادامه می دهند و در حالت دوم با شروع فعالیت های گسترده بازاریابی و فروش  تاکید بر مزایای رقابتی محصولات تولیدی خود در جایگاه فعلی خود را مستحکم می کند در زمان رکود بازار کسب و کارها با رقابت شدیدتری جهت رسیدن به سهمی از بازار مواجه هستند که در این شرایط با کاهش قیمت محصول با استفاده از مشوق های بیشتری برای کانال توزیع به بخشی از سهم بازار دست می یابند
 

محصول جدید / بازار موجود

در این مرحله مدیران باید برای معرفی محصول به بازار سرمایه گذاری نمایند در این موقعیت مدیران کسب و کارها با بررسی و تخمین عمر محصول خود به بررسی و پیش بینی زمان بلوغ محصولات خود پرداخته که در چه زمانی باید اقدام به تولید محصول جدید برای توسعه ی چرخه عمر محصولات خود داشته باشد
محصول موجود  / بازار جدید
در این حالت مدیران کسب و کار استراتژی توسعه بازار را پیش می گیرند که سازمان ها برای محصولات موجود خود نیاز به ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات خود دارند توسعه بازار به واسطه شناخت گروه های مصرف کننده بالقوه در بازار فعلی به صورت بازاریابی آنلاین و یا پیدا کردن شبکه های جدید توزیع در مکان های مختلف جغرافیایی جدید است استراتژی توسعه بازار، از استراتژی توسعه محصولات دامنه اطمینانی بیشتری داشته و ریسک پایینی دارد
محصول جدید /بازار جدید
برای جذب بازار جدید برای محصولات جدید مدیران به دنبال استفاده از استراتژی متنوع سازی می باشند استراتژی متنوع سازی به صورت ترکیبی، افقی، یا عمودی می باشد
متنوع سازی افقی : شامل آن دسته از فعالیت ها می شود که مکمل فعالیت های کنونی در بازار می باشد
متنوع سازی عمودی : شامل توسعه فعالیت های مراحل زنجیره ای تامین سازمان می باشد به عنوان مثال : سازمانی که روش های توزیع خود را ارتقا می دهد و یا متنوع می کند و یا اینکه تامین مواد اولیه برای تولید را از منابع مختلف انجام می دهد تنوع سازی عمودی کرده است .
متنوع سازی ترکیبی : در این روش سازمان ها به دنبال تجارت جدید می باشند که تولیدات آنها و بازارهدف آنها با بازارهای فعلی آنها با بازارهای فعلی آنها مرتبط نباشد در واقع متنوع سازی ترکیبی صورت داده شده است
 
189
4 آذر 1396 - 16:31