خلاقیت توئیتر در طراحی نقشه مهاجران

خلاقیت توئیتر در طراحی نقشه مهاجران

نقشه سفر مهاجران ، تمامی توییت ها را در زمان واقعی نشان داده و مکانی که مهاجران از آن حرکت کرده اند را نیز نشان می دهد .

این شکل نشان دهنده ی این است که چگونه افکار مردم در حال تغییر است . ما در این مقاله در مورد این تغییر و دلایل ایجاد آن صحبت میکنیم .

fugee1.jpg


در چند سال اخیر ، رسانه ها از داستان های منفی در مورد پناهجویان پر شده است . اما در هفته های اخیر ، این موارد تغییرات زیادی داشته است . در این هفته افراد مختلفی از سراسر اروپا فریاد حمایت خود از جنگ زدگان سوری را اعلام کرده اند . برای نشان دادن این افکار قوی ،کمک های انسان دوستانه ی پزشکان سراسر جهان به همراه آژانس انگلیسی- سیدنیایی به نام ایمپرو تیمی راجمع آوری کردند تا بتوانند افکار مثبت خود در مورد پناهندگان به دنیا نشان دهند .

fugee2.jpg


نقشه سفر مهاجران ، تمامی توییت ها را در زمان واقعی نشان داده و مکانی که مهاجران از آن حرکت کرده اند را نیز نشان می دهد .این نقشه با استفاده از یک API توییتر کار میکند که می تواند توییت ها را با استفاده از WebSockets و با کمک socket.io و node.js جمع آوری کند . کلمات کلیدی و هشتک های مختلفی برای شناسایی توییتهای یکسان به کار رفته است Scantlebury مدیر خلاق و بنیانگذار ایمپرو می گوید: ما می خواستیم کار ما باعث ایجاد تغییر شود. با تجسم مسائل بسیار واقعی در مورد پناهندگان و ترکیب آن با داستانهای مثبت از حمایت اروپایی ها ،این نقشه می تواند راه قابل دسترسی در مورد درک بحران کنونی برای انگلیسی ها فراهم کند . با بهره گیری از تیمی خلاق وفنی و همراه کردن آن با تجربه ی پزشکان دنیا ، ما ابزاری را ایجاد کردیم که به نظر خودمان می تواند تاثیر واقعی بر این موضوع داشته باشد .

729
28 شهریور 1394 - 12:14