نزدیک بینی در بازاریابی

نزدیک بینی در بازاریابی

نزدیک بینی بازاریابی مفهومی برجسته است،ایجاد ارزش برای مشتریان است.

برای مشخص کردن استراتژی قدرتمند در بازاریابی یک کسب کار پاسخگویی به این سوال که دقیقا در چه حیطه تجاری مشغول به کار هستیم در اولویت قرار میگیرد. بیشتر مدیران کسب و کار به جای تمرکز بر بازار بر کسب و صنعت خود متمرکز می باشند در این دیدگاه بجای توجه و تمرکز بر نیاز و خواسته مشتریان بر صنعت و تولیدات خود متمرکز می شوند در صورتی که باید برای خط مشی گذاری سازمانی کسب و کار به نیازها و خواسته های جامعه هدف توجه نمود  در این راستا می توانند از مشاوران کسب و کار به خوبی استفاده نمایند با توجه به تجربیات آنها از بازار هدف بهترین برنامه ریزی براساس نیاز جامعه انجام دهند .

رضایتمندی مشتریان

تعریف کسب و کار بر اساس قابلیت های موجود آن به جای تعریف آن بر اساس نیازهای موجود بازار، باعث نگرش تولید محور در کسب و کار می شود در حالیکه کسب و کار می بایست بر اساس نیاز و تقاضای مشتری تعریف شود. بر طبق نظریه لویت، کسب و کارها اگر چه استراتژی های خود را بر قابلیت محصولات شان متمرکز می کنند، اما این قابلیت ها پیوسته در جهت تغییر نیازهای مشتری بررسی و افزوده می شوند. بکارگیری دانش فنی برای کسب اطلاعات از طریق بازاریابی موتورهای جستجو  و بازاریابی محتوا  وایجاد رضایت مشتری، با تولید محصولات جدید می تواند فرصتی بزرگ برای هر کسب و کار محسوب شود. چنانچه بدون بررسی دقیق خواسته های مشتری، محصولی را تولید کنیم، ممکن است آن محصول نامناسب و روش های فروش ما بی استفاده بماند
نزدیک بینی

عوامل موثر بر شکست کسب و کار

  1. اعتقاد به اینکه رشد اقتصادی در سایه رشد جمعیت میسر است به این دلیل که رشد جمعیت باعث افزایش تقاضا می شود و کسب و کارها فقط وظیفه دارند، میزان عرضه کالا را با تقاضا تطبیق دهند.
  2. اعتقاد به اینکه جایگزین دیگری برای محصول فعلی وجود ندارد. چنین اعتقادی به جای نگرانی در مورد ورود محصولات جدید و جایگزین در بازار، تمرکز خود را بر بهبود محصولات هدایت می کند.
  3. اعتقاد به اینکه تمام تلاش ها فقط می بایست بر روی تولید محصول تمرکز داشته باشد و در این زمان است که بازاریابی و فروش نادیده گرفته می شود.
  4. اعتقاد به اینکه محصولات ممتاز و با کیفیت خودشان باعث فروش خودشان می شوند
نزدیک

عوامل موثر بر بازار مدارشدن

  1. کسب و کارها همواره می بایست شرایط بازار را رصد کنند و خود را دائماً با آن وفق دهند.
  2. مدیریت موثر باید به نیازهای مشتری توجه کند.
  3. یک کسب و کار باید خود را به عنوان سازمانی برای تامین نیاز های مشتری ببیند
  4. همه بخش ها در یک کسب و کار باید از اهمیت مشتری آگاه باشند.
  5. دستیابی به مشتری و حفظ آن می بایست هدف اصلی کسب و کارها باشد.

نتیجه گیری

نزدیک بینی بازاریابی مفهومی برجسته است، زیرا برای اولین بار باعث شد تا کسب و کارها پی ببرند که تجارت شان در واقع ایجاد ارزش برای مشتریان است. امروز هدف ما، تنها تامین نیاز های مشتریان نیست بلکه مشتری می بایست از خرید محصولات ما راضی و خشنود باشد. لویت می گوید: “نزدیک بینی بازاریابی یک تحلیل و یا یک دستورالعمل نیست؛ بلکه یک بیانیه است
231
29 آبان 1396 - 14:40