بررسی میزان تاثیر رضایتمندی مشتریان بر بازاریابی

بررسی میزان تاثیر رضایتمندی مشتریان بر بازاریابی

بازاریابی و رضایتمندی مشتری یکی از اهداف اصلی در بازاریابی است

بسیاری از فعالان و مدیران کسب و کار تصور و تعریف یکسانی از بازاریابی و فروش دارند در صورتی که تعریف یازاریابی تمرکز بر روی نیاز مشتریان د رجهت تامین رضایت مشتریان د رصورتی که فروش ارائه اطلاعات بعد از پروسه بازاریابی آن محصول می باشد که توضیحات لازم در مورد آن کالا و خدمات داده شده است.


 رضایتمندی مشتریان 
.jpg

کسب موفقیت در جلب رضایت مشتریان

کسب رضایت مشتری فرآیندی است که نیاز به خلاقیت و نوآوری دارد. در مورد ارائه خدمات این مسئله بیشتر مورد توجه است به این دلیل که خدمات، ملموس و قابل مقایسه نیست. وقتی شما خدمتی را ارائه می دهید معمولاً بطور دقیق مانند خدماتی است که رقبای این کسب و کارها انجام می دهند و مشتری با این نوع ارائه آشنا است. معمولاً مشتری از ارائه خدمات ناراضی نیست زیرا در ذهنش آنچه که می شناسد و تا به حال دیده را تداعی می کند اما وقتی شما بخواهید رضایت واقعی را در مشتری ایجاد کنید، می بایست یک قدم جلوتر و بالاتر از تصور مشتری عمل کنید

جلب رضایتمندی مشتریان

جلب رضایتمندی مشتریان فرآیندی می باشد که لازمه موفقیت در آن خلاقیت و نوآوری است . به طور مثال ارائه خدمات در بانک ها ارائه خدمات به مشتریان در کمترین زمان و صرفه جویی در زمان مشتریان و ارائه یکسری خدمات خاص به مشتریان که در بانک های دیگر این خدمات داده نمیشود باعث میشود که مشتری با رضایت کامل بانک را ترک کند وقتی شما می توانید رضایت مندی ایجاد کنید که بالاتر از تصور ذهنیی که افراد در مورد آن کالا و خدمات دارند پیش بروید و برای خود مزیت رقابتی و منحصر بفرد ایجاد کنید
رضایتمندی.jpg

نتیجه گیری

کسب و کارتان را طوری برنامه ریزی کنید که رضایتمندی ایجاد کند و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه خلاقیت خود را بکار گیرد تا پارادایم های موجود مزیتی منحصر بفرد برای کسب و کارتان را بشکنید و باعث رضایتمندی مشتریان شوید
184
23 آبان 1396 - 15:02