نقش بازاریابی داده محور بر بازاریابی و فروش

نقش بازاریابی داده محور بر بازاریابی و فروش

دربازار کسب و کار حاضر، بازاریابان از داده های مشتریان خود برای گرفتن تصمیم گیری مناسب در شرایط های مختلف در استراتژی های بازاریابی و فروش خود استفاده می کنند

دربازار کسب و کار حاضر، بازاریابان از داده های مشتریان خود برای گرفتن تصمیم گیری مناسب در شرایط های مختلف در استراتژی های بازاریابی و فروش خود استفاده می کنند بازاریابی داده محور عبارت است از رویکرد بازاریابی برای حفظ مشتری، با استفاده از داده ها و به ویژه رفتار مشتری، برای مشخص کردن اهداف، زمان بندی و محتوای تبلیغات و بازاریابی

قوانین بازاریابی داده محور

بازاریابی داده محور و بازاریابی محتوا در مورد تخصیص منابع بازاریابی است. این منابع اطلاعاتی داده هایی هستند که برای انتخاب روش های مناسب بازاریابی ضروری می باشند که بیشترین سود را تولید کند و از تبلیغات کم سود اجتناب کند.
بازاریابی داده محور
 
رفتار پیشین و فعلی مشتری بهترین پیش بینی کننده رفتار آینده اوست که میتوان با استفاده از مشاورین کسب و کار تمامی زاوایای بازار را به خوبی مورد بررس یقرار داد و براساس نتایج حاصل از بازاریابی پرداخت . پرونده سوابق مشتریان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی در پیش بینی احتمال دیدار یا خرید بعدی به اندازه پرونده رفتاری مشتری کارآمد نیست.
مشتریان تمایل دارند در بازی مصرف پیروز شوند. آنها می خواهند در مورد تصمیمات که اتخاذ می کنند احساس خوبی داشته باشند و تبلیغات های بازاریابی و(تخفیف ها، قرعه کشی ها، مزایای خاص و غیره) نیز برای ایجاد چنین احساساتی طراحی شده اند.
بازاریابی داده محور حول این موارد می چرخد: عمل - عکس العمل - بازخورد - تکرار بازاریابی با استفاده از داده های موجودی که توسط روش های مختلف بازاریابی مانند بازاریابی شبکه های اجتماعی ، دیجیتال مارکتینگ حاصل می شود از مشتری، تعاملی و بسیار تکامل یافته و با ارزش است. اما باید کاملاً بین بازاریاب و مشتری صورت بگیرد. شما بعنوان بازاریاب، باید به آنچه مشتری توسط اقدامات خود یا حتی کارهایی که انجام نمی دهد، می گوید، گوش دهید.
178
20 آبان 1396 - 17:54