استراتژی بازاریابی خدمات

استراتژی بازاریابی خدمات

شرکت های خدماتی سهم بسیار زیادی در به وجود آوردن ارزش افزوده برای مخاطبین و مشتریان خود می باشند

شرکت های خدماتی سهم بسیار زیادی در به وجود آوردن ارزش افزوده برای مخاطبین و مشتریان خود می باشند و تعداد بسیار زیادی از افراد کسب و کار خود را بر پایه ارائه خدمات ، مزیتی که قابل لمس، اندازه گیری و نگهداری نیست بنا می کنند . مانند خدمات مشاوره کسب و کار ،خدات درمانی، خدمات رفاهی، خدمات مسافرتی و … ارائه می دهند. سرویس های خدماتی به خودی خود نمی توانند رضایت مخاطبین و مشتریان خود را به همراه آورند به دلیل ناملموس بودن تا زمانی که دریافت نشوند نمی توانز نظر کیفیت مقایسه و بررسی شوند همین عامل باعث به وجود آمدن بازاریابی خدمات شده است با هدف جلب رضایت مشتریان می باشد
استراتژی بازاریابی خدمات

استراتژی بازاریابی خدمات

سرویس های خدماتی به تنهایی توانایی فراهم کردن شرایط رضایت مشتریان خود را ندارند . زیرا قابل لمس نبوده و تا دریافت نشوند نمی توان آنها را از نظر کیفیت بررسی و مقایسه نمود.  همین امر باعث گردیده که نوع خاصی از بازاریابی و فروشی که رضایت مشتریان را در بر دارد طلب کند. که بازاریابی خدمات نام دارد. با بازاریابی خدمات شرایطی ایجاد می شود که صاحبان کسب و کار امکاناتی را به وجود می آورند که کالاهای خدماتی ملموس شوند و درخواست کنندگان خدمات از کیفیت آن بدون آنکه آن را لمس نمایند مطمئن شوند و صاحبان کسب و کار ارائه دهنده خدمات به راحتی بتوانند با کسب رضایت مشتریان در بازار فعالیت نموده و سود لازم را دریافت نمایند.

فرآیند بازاریابی خدماتی

به همین منظور در فرآیند بازاریابی خدمات و بازاریابی محتوا  کلیه اجزاء خدمات در رفع نیاز و خواسته مشتری دخیل اند.
  • از جمله افرادی که خدمت را ارائه می دهند
  •  مکانی که خدمات ارائه می شود
  • روش ارائه
  • پشتیبانی قبل از ارائه
  • مشتریان سابق
  • پشتیبانی بعد از ارائه
که هر کدام به نوبه خود در تصمیم گیری رضایت،اعتماد،معرفی به دیگران و وفاداری دریافت کنندگان خدمات نقش ایفا می کنند.

نتیجه گیری

توجه به کل فرآیند و اجزای تشکیل دهنده خدمات شرایطی را ایجاد می کند که اعتماد و در نتیجه رضایت مشتریان که هدف بازاریابی می باشد فراهم شود و در بلند مدت مشتری وفادار، خود تبلیغ کننده کسب و کار شما خواهد بود و شما هزینه تبلیغات کمتری خواهید پرداخت. در استراتژی بازاریابی خدمات برای اینکه بتوانیم به اهداف خود و اهداف مشتریان نزدیک شویم لازم است به بازاریابی داخلی و متقابل پرداخته شود .
554
16 آبان 1396 - 17:25