مقایسه مفهوم بازاریابی و فروش

مقایسه مفهوم بازاریابی و فروش

خیلی اوقات واژه بازاریابی و فروش معادل یک دیگر استفاده می شود اما واقعیت این است که این دو با یکدیگر متفاوت هستند.بازاریابی و فروش کدام یک اهمیت بیشتری دارند؟ دربسیاری از موارد بازاریاب یو فروش را معادل یکدیگر دانسته در صورتی که این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت می باشند و نقش متفاوتی در میزان سود شرکت ها ایفا می کنند .
تفاوت بازاریابی و فروش
کاتلر.jpg

تعریف بازاریابی از دید کاتلر

بازاریابی را از دید کارتر را می توان اینگونه تعریف نمود: عبارت است از فعالیت انسانی در جهت برآورد نیازها و تمایلات از طریق فرایند مبادله ، منشا و رکن اساسی نظام بازاریابی نیاز و خواسته های جامعه هدف و انسان هاست و هر آنچه که خواسته انسان را برآورده می کند کالا می باشد استراتژی برنامه بازاریابی فرآیندی می باشد که هدف آن تامین نیازها و خواسته های بشر می باشد .

تفاوت بازاریابی و فروش

تعریف فروش

فروش را می توان اینگونه تعریف نمود فرایند توجیح مشتری که آیا این کالا و خدماتی که در قبال دریافت مبلغ دریافتی از مشتری ارزش بیشتری دارد در روند این فرایند فروشنده تلاش می کند با توضیحاتی که در مورد مزایا و کیفیت و ویژگی ها ی کالا ارائه می دهد در بسیاری از موارد واژه بازاریابی و فروش را معادل یکدیگر به کار می برند اما در حقیقت مفهوم بازاریابی با فروش متفاوت است از دیدگاه کاتلر بازاریابی ، فروش نیست بلکه فروشی قسمت کوچکی از فرایند بازاریابی است هر چند فروش بخشی از بازاریابی است فروش از داخل به بیرون می نگرد. این مفهوم از کارخانه شروع می شود، به محصولات و کالاهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سود آور است که تبلیغات قابل ملاحظه را می طلبد.

تعریف بازاریابی

بازاریابی نگاهی از بیرون به درون دارد. بازاریابی قبل از اینکه محصولی تولید شود شروع می شود. در بازاریابی ابتدا به سراغ مشتری می رویم. با تحقیقات بازاریابی نیازها و خواسته های وی را از بازاریابی محتوا و دیجیتال مارکتینگ و ...کشف می کنیم و سپس محصولی را ارائه می دهیم که بهتر از محصولات موجود نیازها و خواسته های وی را برآورده می سازد. این مفهوم با یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می شود و روی نیازهای مشتریان تاکید دارد و با تامین رضایت مشتریان سود می آفریند. فعالیت بازاریابی پیش تر از آنکه سازمان کالایی تولید کرده باشد، آغاز می شود. فروش پس از تولید و عرضه کالا پا به میدان می گذارد. لویت در تفاوت بین بازاریابی و فروش می گوید: فروش عبارت است از پیدا کردن مشتری برای محصولاتی که در اختیار دارید و بازاریابی یعنی حصول اطمینان از اینکه شما اقلام مورد نیاز مشتری را در اختیار دارید

نتیجه گیری

بازاریابی توجه به نیاز مشتری قبل از تولید و عرضه است وافزایش فروش  با روش های بازاریابی نوین مانند بازاریابی شبکه های اجتماعی و بازاریابی موتورهای جستجوگر نقش مهمی در افزایش سود و رضایتمندی مشتریان دارد. خریداران با وجود کالاهای متنوع ترجیح می دهند کالایی را خریداری نمایند که خواسته آنان را کاملاً برآورده سازد، هدف بازاریابی نیز افزایش سود می باشد ولی راه رسیدن به فروش بیشتر تمرکز روی خواسته های مصرف کنندگان می باشد و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا باید کالایی را تولید و عرضه نمایند که مزیت رقابتی نسبت به رقبا دارد و خواسته های مشتریان را پوشش می دهد پس تمرکز روی بازاریابی منجر به فروش بیشتر و در نتیجه افزایش سود خواهد شد. پس هم بازاریابی مهم است هم فروش به شرط اینکه تکمیل کننده یکدیگر باشند و در جهت رفع خواسته مشتری و در نتیجه افزایش سود باشد.
186
13 آبان 1396 - 16:24