اهمیت بازخوردهای منفی در پیشرفت کسب و کار

اهمیت بازخوردهای منفی در پیشرفت کسب و کار

امروزه باز خوردهای منفی تاثیر بسیار زیادی برعملکرد ما میگذارد زیرا بر اساس آن ها ما ضعف های خود را میشناسیم و برای رفع آن ها تلاش میکنیم

اغلب ما سعی میکنیم با مشکلات کاری روبرو نشویم و از آن ها دوری کنیم و هنگامی که موفق نمیشویم عقب نشینی میکنیم و وضعیت عادی کارمان را دنبال میکنیم، اگر سریع عقب نشینی کنیم بهترین فرصت ها را برای آموختن از دست میدهیم.


چگونه با بازخورد منفی رو به رو شویم

وقتی بازخورد مثبت میگیرید چیزی دریافت میکنید که خودتان منتظر آن بودید ولی از بازخورد منفی ضعف هایتان را میفهمید و به شما نشان میدهد در چه زمینه هایی تلاش بیشتری نیاز دارید و در راه پیشرفت چه دیدگاهی باید داشته باشید و به نوعی این خود نحوه درست برقراری روابط عمومی میباشد.رو به رویی با مشکلات بعنوان یک تجربه درست به دنبال پذیرش این مسائل از سوی فرهنگ و منش یک کمپانی ساده تر خواهد بود. پرورش دادن فرهنگ شجاعت مدتی طول میکشد تا نه تنها از تعارضات واهمه نداشته باشند بلکه از آن ها استقبال هم بکنند و این اواخر بعضی از مدیران این فرهنگ را عنصری مهم برای رشد و ترقی میدانند. کری اسمیت مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ جزیی از دستاوردهای شرکت خود را شنیدن بازخوردهای منفی مشتریان و آموختن ضعف های شرکت بیان کرد.

feedback.jpg

 

راه ارتقا و ارائه محصول بهتر از دیدگاه اسمیت

اسمیت می‌گوید: "تنها راه ارتقا و ارایه محصول بهتر نسبت به قبل دریافت بازخورد و بهترین بازخوردها میتوانند،بارخوردهای منفی باشند. بخاطر اینکه به شما نشان میدهند دقیقا نیاز دارید چه چیز انجام دهید." بازخورد منفی به کارمندان یاد میدهد چگونه عمل کنند، چون وظیفه اصلی آن ها داشتن روابط عمومی و ارتباط برقرار کردن با مشتری است. این خطاها ممکن است در حوزه سفارش دادن محصول ،بازاریابی و فروش و فرآیند نصب و راه‌اندازی، تجربه استفاده از محصول یا در غیر‌این صورت شنیدن صدای استقبال مشتری از آن باشد. وقتی در کار حرفه ای میشوید تقریبا برکارهایتان مسلط هستید، بازخورد منفی به شما کمک میکند در کارتان مسلط شوید. اسمیت:" از نظر مشاوره کسب و کار موقعی که آن قدر ناراحتید که حوصله شنیدن بازخورد را ندارید،احتیاج دارید تعداد نیروی بیشتری برای کارها جذب کنید. شاید لو دادن ضعف های شرکت با جست‌وجو برای کشف واکنش‌های منفی بسیار بلند‌پروازانه یا ریسک بزرگی باشد و بدون شک محبوبیت محصول، میل به شراکت و علاقه مندی را بگیرد اما شما حتما از منفعت بزرگی که حاصل میشود، شگفت زده میشوید. به احتمال زیاد شناخت از برند شما زمان زیادی از شما میگیرد و فقط بعضی برندها هستند که به ارزش حقیقی میرسند، ولی اگر یک بار ارزش برند خود را بفهمید، با اجازه‌ی مشتریان‌تان فرصت‌های فراوانی برای ورود به فضاهای جدید به دست خواهید آورد. فقط موقعی که ارزش برند خود را بداند، آماده پذیرش بازخوردهای منفی خواهید بود.


نتیجه گیری

بازخوردهای منفی از مهمترین عواملی هستند که به ما کمک میکند بتوانیم ضعف کارهای خود را بفهمیم و برای پیشرفت تلاش کنیم در غیر این صورت بازخوردهای مثبت چندان کمکی بما نمیکنند زیرا همان نتایجی هستند که توقع بوقوع پیوستن آن ها را داشتیم.

360
2 آبان 1396 - 18:52