عوامل محیطی تاثیر گذار بر بازاریابی

عوامل محیطی تاثیر گذار بر بازاریابی

مهمترین عناصر تاثیر گذار بر محیط بازاریابی شامل عوامل اجتماعی،سیاسی،تکنولوژی،رقابتی می باشد

 

عوامل اجتماعی و فرهنگی

فرهنگ

 عوامل فرهنگی یکی از مهمترین عناصر تاثیر گذار بر خواسته و رفتار و بازاریابی و فروش است  هر یک از افراد می باشد از بسته بندی محصول و برچسب آن گرفته تا کیفیت، نوع خدمات، مکان و زمان خرید، قیمت و تبلیغات، همگی تحت تاثیر فرهنگ جوامع و افراد است که باید به دقت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرند.
عوامل فرهنگی
 

سطح سواد

میزان سطح سواد با روش و نوع عرضه و معرفی محصولات و خدمات در بازار ارتباط دارد. انتخاب بهترین روش از میان روش های تبلیغاتی با کمک و استفاده از مشاوره کسب و کار  رابطه مستقیم با میزان سطح سواد آن بازار و جامعه دارد به طور مثال: اگر در جامعه ای میزان سطح سواد در حداقل باشد استفاده از روش تبلیغ در جراید موفق نخواهد بود . سواد در انتخاب محصول و شیوه ی کاربرد و نگهداری آن نیز نقش دارد.

ارزش های هسته ای

ارزش های هسته ای عبارتند از باورهای ما به آنچه خوب و مطلوب است. ارزش های هسته ای یک فرهنگ ارزشهای مشترکی هستند که نافذ و پایدارند و چگونگی کاربرد محصولات، مثبت یا منفی نگری نسبت به آن و برقراری روابط بازار را تعریف می کنند. ارزش های هسته ای در طول زمان تغییر می کنند و تکامل می یابند.

دین و مذهب

برای مثال در نظام ارزشی اسلام محصولات و خدماتی با عناوین حرام، مستحب و مکروه وجود دارد که در بازاریابی بسیار اهمیت دارد.

نحوه ی معاملات و شرایط کسب و کار

نحوه برقراری ارتباط و برخوردهای تجاری در کشورها و فرهنگ ها متفاوت و مختلف است و چارچوب و استانداردهای تعریف شده براساس فرهنگ و مذهب و اعتقادات خاص هر کشور تعریف می شود  که از عوامل موفقیت در بازاریابی می باشند بعنوان مثال حضور به موقع در ملاقات ها، پوشاک و نحوه ی پوشش، نحوه ی مذاکره، رنگ ها در جوامع مختلف دارای تفاسیر مختلف است.

سازمان های اجتماعی

در هر فرهنگ سازمان هایی وجود دارد که مورد پذیرش و احترام است؛ برای مثال خانواده در فرهنگ ایرانی نقش مهم و بنیادی دارد. سن، تخصص و موقعیت افراد در فرهنگ ها اهمیت ویژه ای دارد. شاغل شدن زن و مرد باعث شده تا بسیاری از محصولات و خدماتی که در گذشته چندان مطرح نبوده؛ بسیار طرفدار پیدا کند مثل فروشگاه های عرضه کننده غذا های آماده.

الگو های نهادی

سیستم های خرید و توزیع در کشورها و شیوه ی خرید و مصرف در جوامع در حال دگرگونی است. مردم ایران دیگر تنها از مغازه های محلی خرید نمی کنند. فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در شبکه توزیع ایران (همانند هایپر استار) و خرید به صورت آنلاین و در همین راستا تغییر در نوع بازاریابی و حرکت به سمت بازاریابی آنلاین و بازاریابی موتورهای جستجوگر و ...  نقش زیادی دارند.

عوامل سیاسی

قانونی و اقتصادی اصولا در بازاریابی سه عامل دولت، مشتریان و رقبا عوامل اساسی محیطی هستند که باید به طور دائم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. مالیات ها، عوارض، سهمیه بندی ها، ممنوعیت برخی محصولات یا معامله با بعضی از کشورها، محدودیت های مربوط به تبلیغات در بعضی از رسانه ها و تحریم ها، نمونه هایی از عوامل محیطی و غیر قابل کنترل هستند که به نحوی با دولت سر و کار دارند.
عوامل تکنولوژیک
تکنولوژی چند نقش عمده دارد که عبارت است از: جانشین ساختن محصولات و مواد جدید یا مصنوعی به جای محصولات و مواد ارگانیک یا طبیعی، صرفه جویی در میزان مصرف مواد، خود گردانی یا کاهش تعداد نیروی انسانی و یا باب شدن کار از راه دور، کوتاه شدن عمر محصولات و کهنگی سریع آنها و الزام در نوآوری مداوم محصولات و خدمات.
رقابتی.jpg
عوامل رقابتی
رقابت به محیط ملی محدود نمی شود، بلکه دامنه آن بسیار گسترده تراست و باید به نیرو های رقابتی خارجی و بین المللی نیز توجه داشت. مهمترین نکاتی که باید در بررسی رقبا و محیط رقابت بدان توجه شود این است که رقبا چه کسانی هستند و در کجا قرار دارند؟ بازار آنها چقدر است؟ نقاط ضعف و قوت آنان نسبت به ما چیست؟ برنامه های آینده ی آنان چیست؟ نقش رقبای داخلی و خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟
 
832
2 آبان 1396 - 16:40