بررسی تاثیرات تغییرات محیط بربازاریابی و فروش

بررسی تاثیرات تغییرات محیط بربازاریابی و فروش

هر حرکتی که بازاریاب تحت تاثیر عوامل محیطی گوناگون است و به نحوی بر آن ها اثر می گذارد

 

تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی

تمامی فعالیت های بازاریابی تاثیر پذیر از عوامل محیطی متفاوتی است که از هر کدام به نحوی تاثیرپذیر است با توجه به تغییرات این تاثیرات ممکن است جزئی و یا به صورت عمیق باشد مانند: تغییر قیمت ارز، تغییر سلیقه، ذائقه، باور ها و عادات آثار گوناگونی بر فعالیت های بازاریابی کسب و کارها دارد. کسب اطلاعات صحیح و مناسب از محیط این امکان را به بازاریاب می دهد که بازارهای جدیدی را شناسایی کنند.

محیط شناسی

محیط شناسی از فرایند گردآوری اطلاعات مربوط به انواع محیط ها از طریق بررسی، مطالعه و روش های گوناگون تحقیقاتی در بازاریابی و فروش می باشد ، بازاریابان معمولا این اطلاعات را از فروشندگان، واسطه ها،مشاورین کسب و کار ، کارگزاران و نمایندگان دولت، روزنامه ها، کتابها و . . . به دست آورند. "تحلیل محیطی" عبارت است از تفسیر و تعبیر اطلاعات گرد آوری شده محیط. بازاریابان این اطلاعات را با توجه به موقعیت کسب و کار خود مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند تا بتوانند با توجه به نتایج حاصله استراتژی برنامه های بازاریابی در آینده و حال را برنامه ریزی کنند ومیزان تاثیرات متغیرها را بر کسب و کار خود مورد بررسی قرار می دهند .

روش های برخورد با محیط بازاریابی

  • روش "بازاریابی انفعالی" است در بازاریابی انفعالی، عوامل محیطی، عواملی غیر قابل کنترل به حساب می آیند که باید خود را با آنها منطبق ساخت.
  • روش دیگر "بازاریابی فعال " است. در این بازاریابی سعی بر آن است تا گام هایی برای تاثیر در عوامل محیطی برداشته شود

نتیجه گیری

نکته قابل تامل در بررسی تاثیرات تغییرات محیط بر بازاریابی و فروش انتخاببهترین روش می باشد که، به طور قطع نمی توان یک روش را برتر از روش دیگر معرفی کرد زیرا انتخاب و به کارگیری هر کدام از روش ها بستگی به عوامل گوناگونی داردعواملی مانند اهداف در کسب و کار، محدودیت های اخلاقی و عرفی، رفتارهای اجتماعی و شرایط روز جامعه، همه و همه در انتخاب یکی از این دو روش تاثیرگذار هستند.
378
1 آبان 1396 - 17:40