مزایای تقسیم بندی بازار

مزایای تقسیم بندی بازار

متغیرهایی که بازاریابان برای تقسیم بندی بازارها به کار می برند

یکی از هنرهای مدیران بازاریابی موفق تجزیه و تحلیل و کسب اطلاعات از روش های مختلف بازاریابی محتوا و بازاریابی موتورهای جستجوگر و ... متغیرهای مختلف بازار به درستی می باشد برای داشتن بهترین تقسیم بندی و گروه های کوچک و مرتبط با تجارت و حیطه فعالیت خود می باشد به طور کلی مخاطبین و بازار هدف خود را می توان مرتبط با محصولات و تولیدات خود تقسیم بندی کرد از نظر منطقه جغرافیایی ، و نوع صنعت و اندازه ،یا براساس منافع ، وضعیت بازار هدف ، مصرف کنندگان و میزان وفاداری تقسیم بندی می شوند.
دستبندی بازار
 

دسته بندی بازار هدف شرکتها

تقریبا همه شرکت ها در حوزه بازاریابی و فروش به چند بازار تجاری خدمات می دهند. به عنوان مثال یک شرکت صادر کننده کارت اعتباری، می تواند شرکت ها را در سه بخش هدف قرار دهد، تاجران، شرکت ها ی کسب و کارهای کوچک و برای هر کدام از این گروه ها، برنامه های بازاریابی منحصر بفردی طراحی کند.

تاجران

در بخش تاجران، تمرکز بر متقاعد کردن تاجران جدید در استفاده از این کارت و مدیریت ارتباط با تاجرانی است که در حال حاضر این کارت را در فروشگاه های خود به عنوان روش پرداخت قبول می کنند. خدمات برای شرکت های بزرگ شامل خدمات مدیریت هزینه های پرسنل و سفر باشد. علاوه بر این، خدمات گسترده ای در زمینه مدیریت دارایی، برنامه ریزی بازنشستگی و آموزش مالی نیز ارائه کند.

کسب و کارهای کوچک

مورد آخر برای کسب و کارهای کوچک دارندگان کارت بتوانند از شبکه برای دستیابی به هر چیزی از نرم افزارهای حسابداری گرفته تا مشاوره های حرفه ای مشاوره کسب و کار و مدیریت کسب و کارهای کوچک و ارتباط با دیگر مدیران کسب و کارهای کوچک و به اشتراک گذاشتن ایده هایشان با آنها، استفاده کنند.
شرکت ها
شرکت های بسیاری، برای معامله با شرکت های بزرگ، سیستم های مجزایی را راه اندازی کرده اند. مثلن استیل کیس که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مبلمان دفتری است، ابتدا مشتریانش را در چند صنعت شامل بانکداری، بیمه و الکترونیک تقسیم بندی کرد. سپس، فروشندگان شرکت، به همکاری با نمایندگان مستقل استیل کیس پرداختند تا مشتریان کوچک، محلی، یا منطقه ای را در هرکدام از قسمتها تحت پوشش قرار دهند.

نتیجه گیری

مدیران بازاریابی می توانند متغیرهای دیگری همچون خصوصیات عملیاتی مشتری، روش خرید ، روش فروش به صورت دیجیتال مارکتینگ ، عوامل موقعیتی یا خصوصیات شخصیتی را نیز بکار گیرند. شرکت ها با رعایت این دسته بندی ها می توانند مراکز تجاری خود را انتخاب کنند و فقط بر بازار هدف خود فکوس و سرمایه گذاری نماید نه بر کل بازاردر اینصورت ارزش متقابل بیشتری به دست آورند. همچنین بازار را می توان بر اساس ضوابط و روشهای خرید تقسیم بندی کرد. در اینجا نیز همانند بازار مصرفی، بسیاری از بازاریابان تصور می کنند تقسیم بندی بر اساس روش خرید و مزایای ارائه شده، بهترین مبنا برای تقسیم بندی بازار تجاری می باشد.
233
30 مهر 1396 - 17:47