روش های متقاعد سازی مشتریان در بازار

روش های متقاعد سازی مشتریان در بازار

راه حل های پاسخگویی به سوال،چگونه می توانیم در کسب و کار خود، پیام تبلیغاتی قانع کننده ارائه دهیم

گستره بازاریابی و فروش در روش ها و تکنیک ها در حال توسعه و تغییرات چشمگیری می باشد و هدف اصلی مدیران بازاریابی رسیدن به راه حل اساسی برای ماندگاری تبلیغات استفاده از مشاوره کسب و کار د رحیطه فعالیتی خود می باشد بازاریابان موفق هدفشان قبل از  تلاش برای متقاعد کردن جامعه هدف فروش خود سعی دارند جزء علایق مشتریان خود باشند نکته قابل توجه متقاعد سازی مخاطبین متفاوت با فریب مردم است در واقع ارائه مشوق های ملموس و ناملموس برای اقدام در جهت درک و دریافت پیام تبلیغاتی می باشد.

اصول استراتژی متقاعد سازی مشتریان

بحران های اجتماعی

مدیران تبلیغات می توانند از المانها و شواهد بدیهی اجتماعی برای متقاعد سازی استفاده نمایند . اکثریت افراد جامعه تاثیر پذیر از عملکرد اطرافیان خود هستند تنها لازمه متقاعدسازی بیان مثالهایی عینی است که میزان کاربردی بودن نظرات و ایده هایتان در میان جامعه است و ایده هایتان مورد استفاده قرار می گیرند جلب اعتماد مشتری از اساسی ترین قدم هاست باید اثبات نمایید که فردی صادق هستید و نظراتتان کاملا کاربردی است باید توانایی ارائه اطلاعات کافی از محصول و خدمات تولیدی خود را داشته باشید

قدرت و اختیار

تمامی افراد جامعه به دنبال کسب اعتبار و احترام می باشند از این عامل می توان به عنوان یک ابزار متقاعد سازی مشتریان استفاده کرد برای مثال در یک نظرسنجی استیو جابز از چنین جمله ای استفاده کرد: " کار من فراهم ساختن راحتیِ مردم نیست، بلکه کار آنها را بهتر کردن است " و سپس گفت: "به ما در بهتر کردن کار مشتریان مان با پر کردن این نظر سنجی کمک کنید."

محدودیت

ایجاد حس ضروریت و اضطرار یکی از تکنیک های بازاریابی د رمیان روش های بازاریابی محتوا و بازاریابی موتورهای جستجوگر برای مجاب کردن مردم برای اقدام فوری می باشد زمانی جامعه هدف اطلاع پیدا کنند که محدودیت های زمانی و منابعی در پیش رو دارند احساس ضروریت و فوریت می کنند زمانی ارتباطات به درستی ایجاد شود استفاده از فراخوان به اقدام برای جذب گروه های خاص مفید است .


جذب مشتری.jpg
 


متقاعدکردن
 

نتیجه گیری

استفاده از تکنیک ها و استراتژی های متفاوت متقاعد سازی می تواند الگو مناسبی برای روش های نوین متقاعد سازی پیش رو مدیران بازاریابی باشد تجزیه و تحلیل و بررسی تنوع جمعیتی و اینکه چگونه یک روش و تکنیک متقاعد سازی پاسخ مناسبی میگرد به مدیران اجازه می دهد که از میان روشهای متفاوت بهترین و کاربردی ترین روش بکار بگیرند
331
18 مهر 1396 - 15:41