بازاریابی مخفی چیست؟

بازاریابی مخفی چیست؟

روشی است که در آن تبلیغات به صورت مستقیم صورت نمی گیردیکی از روش های بازاریابی ، بازاریابی مخفی یا پنهان است مدیران بازاریابی معتقد هستند که اگر استراتژی بازاریابی مخفی به صورت درست استفاده نمایند نتایج مطلوبی حاصل می شود
بازاریابی مخفی
 

بازاریابی مخفی چیست؟

روشی است که در آن تبلیغات به صورت مستقیم صورت نمی گیرد مانند بازاریابی شبکه های اجتماعی،بازاریابی محتوا و ...  بسیار نامحسوس است و برای جامعه هدف آزار دهنده نمی باشد و در بسیاری از موارد حتی جامعه هدف متوجه تبلیغاتی بودن نمیشوند یکی از محاسن و ویژگی های خاص بازاریابی به صورت مخفی تمایل مخاطبین می باشد که حتی بعد از دیدن بارها یک عکس یا تبلیغ از آن خسته نمی شوند زیرادر این روش از روش های بازاریابی و فروش تبلیغ به صورت پنهان همراه با یک فرآیند مفید یا آموزش همراهمی شود در صورتی که در بازاریابی به صورت مستقیم وقتی یک تبلیغ چندین بار انجام می گردد باعث دل زدگی و خستگی و آزار و عدم تمایل مجدد به دیدین آن تبلیغ می شود و تاثیر معکوس می گذارد.

روش های مختلف بازاریابی مخفی

  1. در بازاریابی مخفی  تبلیغات همواره با یک فرآیند آموزشی همراه می شود تبلیغ یک برند و یا محصول به صورت غیرمستقیم مانند استفاده از یک مارک یا برند در یک فیلم یا روی لباس بازیکنان یک تیم همگی از روش های بازاریابی مخفی است که مدیران بازاریاب با کمک گرفتن از مشاوره کسب و کار این استراتژی برای تبلیغ برند خود استفاده می کنند
  2. اشاره به نقاط ضعف: یکی از روش های بازاریابی پنهان بیان نقاط ضعف کالا یا محصول تولیدی است زمانی که نقطه ضعف کالا یا محصول بیان شود جلب توجه مخاطب را به همراه دارد

نتیجه گیری

به طور کلی روش بازاریابی مخفی یکی از روش های نوین و پرطرفدار میان مدیران بازاریاب موفق  است که در راستای ماندگاری تبلیغ در ذهن مخاطبین،برند یا محصول به صورت نامحسوس به کار می رود به صورتی که جامعه هدف آزار نبیند در بازاریابی پنهان علاوه بر نقاط قوت برند خود به نقاط ضعف تولیدات نیز اشاره می کند و جذب مشتری می نماید بازاریابی مخفی رو به رشد است و هر روزه روش های جدید و کاربردی این سبک تبلیغ به کا رمی رود
333
17 مهر 1396 - 16:04