معماری برند و اشتباهات رابج در آن

معماری برند و اشتباهات رابج در آن

معماری برند سطح بالاتری از برنامه‌ریزی برای اکوسیستم برند است تا تشخیص دهیم که چگونه برند در طول زمان شکل می گیرد.

معماری برند، طراحی برنامه‌ریزی شده یک سیستم است. می‌تواند برنامه طراحی یک ساختمان، قطعه‌ای نرم افزار، جریانی از اطلاعات و یا یک شی ء باشد.

معماری برند چیست 

معماری برند با استراتژی برند، سیستم برند ( شامل ست اداری، لوگو و …) و برنامه بازاریابی برند متفاوت است. معماری برند سطح بالاتری از برنامه‌ریزی برای اکوسیستم برند است تا تشخیص دهیم که چگونه برند در طول زمان شکل می گیرد. نیاز به معماری برند بیشتر زمانی حس می‌شود که برنامه‌ای برای ساخت چند برند وجود داشته باشد، برنامه‌ای که مشخص می‌کند رابطه بین این برندها به چه شکل است؟ آیا یکی فرزند دیگری است یا ارتباط خواهرانگی دارند؟ شاید هم به کل از یکدیگر غریبه باشند.


چهار حالت معماری برند


معماری برند مستقل : برندهای بسیاری هستند که وابسته به یک شرکت اند ولی با توجه به مخاطبان متفاوتی که دارند کاملاً از یکدیگر جدا مانده اند. برای مثال: شرکت های Pringles, Old Spice, Luvs Diapers, Gillette همگی متعلق به شرکتی به نام Proctor & Gamble هستند.


برندهای ستایشی : برخی برندها برای اینکه هویت خوبی پیدا کنند به برند معتبر دیگر متصل می‌شوند و در‌واقع ستایش و تمجید برند دیگر از آن است که برند جدید را محبوب می کند. برای مثال: Oreo Cookies by Nabisco
 
شاه برند : فقط یک نام تجاری وجود دارد و بقیه محصولات به شکل توضیح به ادامه این نام اضافه می شوند. برای مثال: تجهیزات حفاظتی و کنترلی AT&T
فرابرند : یک نام تجاری اصلی وجود دارد که بقیه زیرمجموعه هایی از آن هستند. برای مثال: Apple iPad
 

معماری

برندهای ستایشی
 شاه بزند
فرابرند
 

اشتباهات رایج در معماری برند


فرابرندسازی بیهوده : از بین بردن تمرکز مشتری با ایجاد نام ها، لوگوها و پیغام های اضافی، در صورتی که تمرکز روی یک چیز کافی باشد، آزار‌دهنده است.
خطا در برندسازی : گیج کردن مشتریان با تخصیص نام فعلی برند به محصولی جدید با مخاطبان متفاوت

اشتباه در جایگزین سازیاز دست رفتن بخش بزرگی از مشتریان با معرفی یک برند جدید با مخاطبان قبلیهمیشه به یاد داشته باشید که شاه‌کلید یک معماری برند صحیح، سادگی، مقیاس پذیری و تعهد آن است.

مقیاس پذیری اتحاد در مفهوم و نحوه ارائه برند، چیزی است که مسیر شما را برای توسعه آن مشخص می کند.
تعهد همان‌گونه که برندهای موفق را می بینیم، تیم باید به معماری برند متعهد باشد و قوانین معماری برند به راحتی تحت شعاع قرار نگیرد.

نتیجه گیری
معماری برند سطح بالاتری از برنامه‌ریزی برای اکوسیستم برند است تا تشخیص دهیم که چگونه برند در طول زمان شکل می گیرد. نیاز به معماری برند بیشتر زمانی حس می‌شود که برنامه‌ای برای ساخت چند برند وجود داشته باشد.

 

 

237
12 مهر 1396 - 12:22