اصول بازاریابی چابک

اصول بازاریابی چابک

چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیط بیرونی سازمان است.

در عصر ارتباطات شاهد تحول های اساسی در شرایط بازار و اقتصاد است بازار با نوسانات بسیار محسوس در بازار  و مشاوره کسب و کار روبرو هستیم و میزان فروش دارای نوسانات بسیار است بازاریابی چابک رویکردی است جدید در بازاریابی که از توسعه سریع الگو می گیرد

ویژگی های استراتژی بازاریابی چابک

 •  ایجاد تغییراتموثر در زمان اجرای یک برنامه بازاریابی و فروش
 •  تکرار سریع عملکردهای صحیح در طی کمپین های بزرگ بازاریابی
 •  آزمایش کردن سریع گزینه های پیش رو در برنامه بازاریابی 
 •  کسب تجربه های کوچک اما متعدد در طی چالش بزرگ
 • همکاری تنگاتنگ و نزدیک در بین سلسله مراتب سازمان
 چابک بازاریابی
 

بازاریابی چابک چیست؟

چابکی به معنای توانایی در پاسخ دهی و ارائه واکنش تند و سریع و سازگار با تغییرات محیط بیرونی سازمان است همراه با موفقیت سارمانی. همانند تولید کنندگان، همه سازمانها و کسب و کارها و مدبران دیجیتال مارکتینگ  ناچارند که برای باقی ماندن در میدان رقابت و بازار به دنبال چابکی باشند چرا که سازمان مدرن امروزی با فشار فزاینده ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد، در بازار پویای امروز مواجه است. بیل گیتس بنیان گذار و مدیر مایکروسافت می گوید: اگر سازمان ها بتوانند با چابکی و زیرکی سازوکارهایی ایجاد، تحول و دگرگونی را در خود ایجاد کنند دیگر نباید نگران آینده غیر قابل پیش بینی در بازار هدف خود باشند. اهداف بازاریابی چابک بهبود سرعت، قابلیت پیش بینی، شفافیت و سازگاری برای تغییر عملکرد بازاریابی در دنیای تجاری امروز است.
 

اصول بازاریابی چابک

بالاترین اولویت در میان مهم ترین هدف در میان بازاریابان چابک، راضی کردن مشتری از طریق بازاریابی محتوا، بازاریابی موتورهای جستجوگر و ارائه به موقع و پیوسته خدمات بازاریابی است که باعث حل مشکلات او می شود.
 •  آنها از تغییر استقبال و برای آن برنامه ریزی می کنند و بر این باورند که توانایی شان در پاسخ سریع به تغییر، یک مزیت رقابتی است.
 •  بازاریابان چابک، برنامه های بازاریابی را در اغلب موارد، از هر چند هفته تا دو ماه، با اولویت زمانی کوتاهتر ارائه می دهند.
 •  بازاریابی قوی نیاز به هم ترازی نزدیک با کسب و کار دارد. و فروش و توسعه به افراد انگیزه می دهد برنامه های بازاریابی بزرگ خلق کنند. به آنها محیط و حمایتی که نیاز دارند را بدهید، و به آنها اعتماد کنید تا کار را به درستی انجام دهند.
 • بازاریابی چابک، نیازمند نگه داشتن یک روند ثابت است.
 • در استراتژی بازاریابی چابک، از شکست نترسید، فقط دو بار به یک شیوه شکست نخورید.
 • توجه مداوم به اصول بازاریابی باعث افزایش چابکی است.

نتیجه گیری

در انتها می بایست توجه داشته باشید که بازاریابی چابک یک فرایند تکراری است و در آن مکرراً بازخوردهای بازار ارزیابی می شود و در این نوع استراتژی، توانایی واکنش نشان دادن به شرایطِ در حال تغییر بازار وجود دارد
197
4 مهر 1396 - 16:59