4 اصل بازاریابی

4 اصل بازاریابی

اصول اساسی بازاریابی، پیش بینی و شناسایی نیازهای مخاطبان و برقراری تعادل میان نیازهای مشتریان و توانایی شرکت

اصول بازاریابی و فروش: بازاریابی برای تمامی شرکت ها یکی از اصول ضرور و الزامی می باشد زیرا پیاده سازی اصول استراتژی بازاریابی می توانند با بازاریابی محتوا و بازار به شناخت مشتریان و نیاز سنجی پرداخته و به کمک محصولات و خدمات آنها را برآورده کنند

چهار اصل اساسی بازاریابی

  • کالا یا خدمت
  • توزیع یا محل
  • قیمت گذاری
  • ترویج
4 اصل بازاریابی
 
اولین مرحله بازاریابی انجام تحقیقات در بازار هدف به روش های مختلف بازاریابی آنلاین ،بازاریابی موتورهای جستجوگر و ...برای یافتن نیازهای مخاطبین در ارتباط با چهار اصل بازاریابی می باشد

روش کمی و کیفی بازاریابی

به دو روش در بازار داد و ستدد کالا اقدام به جمع آوری کمی اطلاعات می شود یکی با استفاده از روش پاسخگویی به پرسش نامه و فرم های دیگر ارزیابی است
 
روش کیفی: که به روش کیفی جامعه مورد سنجش محدودتر می باشد و از طریق جمع آوری اطلاعات از تک تک افراد مشتریان محقق می شود برای دست یابی به موفقیت در بازاریابی باید از ترکیب روش های کمی و کیفی پژوهش استفاده کنیم تا اطمینان حاصل نمایند که توسعه محصول جدید با نیازها و انتظارات مشتریان مطابقت داشته باشد در واقع بازاریابی و فروش فرایندی است که بین توانایی های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل برقرار کند
 

نتیجه گیری

بازاریابی شامل درک نیازهای مشتریان و مخاطبان خود و تطابق محصولات تولید برای برآورده کردن نیازها و در نتیجه دستیابی سود برای شرکت براساس اصول چهارگانه بازاریابی می باشد بازاریابی موفق مستلزم ارائه محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است 
 
259
3 مهر 1396 - 16:17