مدیریت طوفان مغزی

مدیریت طوفان مغزی

یکی از روش ها برای خلق راه حلهای پویا و خلاق استفاده از روش طوفان مغزی می باشددر دهه 1950 برای اولین بار توسط مادیسون اونیو این تئوری مطرح گردید طوفان مغزی یکی از روش های برای خلق راه حل های پویا و خلاقانه در رابطه با حل یک موضوع و مسئله سازمانی به وجود آمده مطرح می شود روش طوفان مغزی زمانی بسیار مفید است که از روش های سنتی فاصله بگیرید و الگوهای تثبیت شده را تغییر دهید بطوری که ماحصل آن دستیابی به یک روش نوین باشد مانند استفاده از روش های بازاریابی نوین مانند بازاریابی آنلاین و بازاریابی موتورهای جستجوگر که از روش های سنتی بازاریابی فاصله گرفته است
 طوفان مغزی
 

طوفان مغزی چیست ؟

طوفان مغزی یکی از روش های برای خلق راه حل های پویا و خلاقانه در رابطه با حل یک موضوع و مسئله سازمانی به وجود آمده مطرح می شود روش طوفان مغزی زمانی بسیار مفید است که از روش های سنتی فاصله بگیرید و الگوهای تثبیت شده را تغییر دهید بطوری که ماحصل آن دستیابی به یک روش نوین باشد اگر سیستم تصمیم گیری به این شکل باشد ار تجارب تمامی اعضا می توان استفاده کرد و باعث به وجود آمدن محیطی متحد و مثبت برای اتخاذ تصمیمات می شود

دلایل استفاده از روش طوفان مغزی

در مقابل روش طوفان فکری محیطی آزاد فراهم می سازد که در آن همه تشویق می¬شوند شرکت کنند و نظر بدهند. نظرات متفاوت مورد استقبال قرار می¬گیرند و بسیاری از مشکلات حل گروهی مسئله رفع خواهد شد. از همه¬ ی شرکت کننده¬ ها خواسته می¬شود به طور کامل و عادلانه نظر دهند و افراد آزادند انواع راه حل¬های جدید و خلاقانه را برای مسائلی که با آنها مواجه¬ اند طرح کنند . دلایل استفاده از روش طوفان مغزی استفاده از روش های قدیمی برای حل مشکلات سازمانی با توجه به شرایط حاکم بر جو جلسات بخاطر تسلط عده ای از مدیران بر دیگران و عدم تمایل افراد برای نظر دهب به دلایل گوناگون حل مسائل به صورت گروهی اغلب بی نتیجه خواهد بود در مقابل روش طوفان مغزی در محیط کاملا آزاد که در آن تشویق به ارائه نظرات خود میشوند و نظر و نظرات گوناگون با استقبال همراه هستند و بسیاری از مسائل رفع خواهد شد افراد به صورت آزادانه راه حل های جدید و خلاقانه را برای مسئله مطرح شده بیان می کنند می توان در مشاوره کسب و کار  از آن بهره جست.
طوفان
 

طوفان مغزی فردی

روش طوفان مغزی در ارائه ایده ها از روش های معمولی حل مشکلات بسیار موثرتر است ولی نتایج مطالعات بیانگر این موضوع است که وقتی افراد به تنهایی از روش طوفان مغزی بهره می برند ایده های بهتر و کاربردی تری حاصل میشود تا زمانی که به صورت گروهی از طوفان مغزی استفاده می کنند می توان علت آن را پیروی نکردن افراد از اصول و قواعد آن دانست و رفتارهای نامناسب د رجلسات طوفان مغزی و در ثانی افراد بیشتر شرکت کنندگان بیشتر شنونده هستند و خود ایده هایی را مطرح نمی کنند زمانی که افراد به تنهایی از روش طوفان مغزی استفاده می کنند طرح های نو و جدیدتری به ذهنشان خطور می کند و در انتظار نظرات دیگران نخواهید ماند
 
طوفان مغزی گروهیطوفان مغزی گروهی
استفاده از روش طوفان مغزی گروهی برای استفاده از تجارب وخلاقیت های تمامی افراد گروه در مورد مسئله و موضوع بسیار تاثیر گذار است زمانی که د رمرحله اول ایده ها جمع آوری میشوند افراد خلاق و باتجربه می تواند ایده ها را ارتقا دهد در نتیجه روش فکری گروهی ایده های عمیق تری و کاربردی تر د رمقایسه با طوفان مغزی فردی ارائه می دهد 
روش های استفاده از طوفان مغزی
مدیران می توانند با ادغام طوفان فردی و گروهی به نتایج کاربردی تر دست یافت و با مدیریت دقیق این روند و پیروی از قواعد به نتایج بهتری دست یافت این روش با تمرکز کامل بر موضوع به حداکثر بهره وری از ایده ها پرداخت و رسیدن به یک حس موفقیت گروهی را تجربه خواهید کرد
 

جمع بندی

روش طوفان مغزی راه حل کاربردبی برای رسیدن به حل مسائل و مشکلات می باشد تا زمانی که به درستی مدیریت شود در روش طوفان مغزی اصلا .از نظرات و ایده ها انتقاد نخواهد شد و اعضا به راحتی و آزادانه نظرات خود را در راستای حل مسئله بیان می نمایند در این روش جلسات لذت بخش می باشد و باعث اتحاد افراد می شود بهترین و موثرترین روش برای طوفان مغزی ادغام روش فکری فردی با گروهی می باشد در روش طوفان فکری گروهی قوانینی حاکم است که آن باید رعایت شود تا به بهترین نتایج دست یافت
437
29 شهریور 1396 - 16:03