تفاوت بازیابی و مدیریت برند؟

تفاوت بازیابی و مدیریت برند؟

"بازاریابی" و "مدیریت برند" اغلب مترادف هم شناخته می شوند، اما یک تفاوت مهم بین این دو عبارت وجود دارد.

تصمیم P & G برای اینکه دوران "بازاریابی" را به صورت رسمی پایان بدهند و "مدیریت برند" را سرعت ببخشند، چیزی بیش از تغییر یک عنوان است.

مدریتمارکتینگ.jpg

بازاریابی / مدریت برند

"بازاریابی" و "مدیریت برند" اغلب مترادف هم شناخته می شوند، اما یک تفاوت مهم بین این دو عبارت وجود دارد. بازاریابی در فعالیت های مرتبط با ترویج و توزیع محصولات و خدمات متمرکز است. در حالیکه، مدیریت برند، اکنون در رابطه با مدیریت فعالانه ارزش بازار و قدرت رقابت یک برند به عنوان یک دارایی (نامشهود) شرکت، تعریف می شود.
بازاریابی در مورد خرج کردن پول و جمع آوری ارزش است. اما، مدیریت برند در مورد چگونگی ایجاد تمایز برای افزایش رقابت و ایجاد وفاداری تمرکز می کند. گرچه این دو به هم مربوط اند، اما متفاوت هستند. بازاریابی ابزار و مدیریت برند باید هدف باشد.
امروزه برای بیشتر برندها، رقابت برای نشان دادن اینکه متعهد به چیزی هستند بیشتر به صورت جهانی و نه منطقه ای در حال افزایش است و تمرکز عمده، از مقوله گسترش کالاها به مفهوم ارزش ادراکی هر یک از برندها، چرخش کرده است.
در زمانه ای که معیارهای موفقیت به صورت بالقوه در حال تغییر هستند. اهداف بازاریابی غالبا بر اساس میزان فروش، اندازه گیری می شوند. هنگامی که شما در مورد دارایی برند می اندیشید، موفقیت ایده گسترده تری پیدا می کند و تمرکز بر روی اینکه چطور مدیریت کنید جای خود را به چرایی مدیریت می دهد.
به طور خلاصه معتقدم در سالهای پیش رو، ارزش مجموع درآمد به عنوان یک عامل اصلی برای برند عمل خواهد کرد. تبلیغات هنوز هم مهم تلقی خواهد شد، اما نه به عنوان یک عنصر منحصر به فرد. همکاری (حتی برخی از سطوح ادغام) با تیم های داده پردازی و امور مالی بسیار محتمل تر به نظر می رسد. انعطاف پذیری و نحوه برخورد با مسائل پیش بینی نشده، مشخص کننده این خواهد بود که برند چگونه راهبردی را برگزیده و کجا و چطور می خواهد ارتباط برقرار کند.
نتیجه گیری
این تغییر ناشی از بررسی مجدد در نقش مسئولیت مردم برای برندها است. اگر شما بازاریاب هستید همچنان سرتان شلوغ خواهد بود و کسب و کارتان برقرار. اما آگاه باشد که مدیریت برند آرام آرام دارای نقش مهم تری خواهد شد.

 

237
29 شهریور 1396 - 12:53