7 اصل موفقیت استیو جابز در کسب و کار

7 اصل موفقیت استیو جابز در کسب و کار

آنچیزی که امروز در جامعه نیاز داریم فرزندان و جوانانی نه تنها نابغه بلکه علاقه مند به نوآوری و کارآفرینی است.

تنش و اضطراب و استرس و فشارهای روانی روش های طبیعی هستند که افراد را مجبور به ارائه راهکارهای خلاقانه و بدیع برای رسیدن به موفقیت می کنند نوآوری و اختراع مکمل یکدیگر هستند و در بیشتر مواقع این دو موضوع را با یکدیگر متفاوت می نگرند در واقع اختراع به معنای بوجود آوردن و ساخت محصولات جدید است و نوآوری ایده های خلاقانه ای است که در نهایت منجر به به اختراع و خدمات و بازاریابی و فروش... مبدل می شود همه افراد نمی توانند اختراع بکنند اما تمامی افراد می توانند نوآور باشند از دیدگاه استیو جابز ضرورت و لازمه کسب و کار درحال حاضر داشتن فرزندانی نوآور و خلاق است
success.jpg
1- علاقمند به کار و فعالیتی که انجام می دهید
2- بلند پرواز و رویاپرداز باشید
3- میان تجربیاتتان ارتباط برقرار کنید
4- بهترین فرصت را انتخاب کنید
5- تجربه متفاوتی را به وجود آورید
6- اننتقال پیام ها به بهترین شکل
7- ارائه راه حل , و دادن مشاوره کسب و کار  به مشتریان برای رسیدن به آرزوها و آرمان هایشان
 

نتیجه گیری

توانایی پیش بینی نیازها در آینده برای رسیدن به موفقیت در آینده کسب و کار بسیار موثر است باید برنامه ریزی در سه سطح کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داشت و شرایط رسیدن به اهداف خود را مورد بررسی قرار دهیم و سعی در کسب مهارت های مورد نیاز کنیم همچنین به بر نقاط مثبت تمرکز کنیم مثبت اندیشی بهرهمند شوید بر امور مثبت زندگی تمرکز کنید و از فواید مثبت اندیشی خود به بهترین شکل استفاده نمایید از شکست ها نترسید و تجربیات شکست خود را الگو قرا ردهید برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار خود.
205
27 شهریور 1396 - 16:09