ارزش گذاری مشتریان برند

ارزش گذاری مشتریان برند

قبل از این که جایگاه برند را طراحی کنیم ، باید تصمیم بگیرید که کدام اطلاعات دموگرافیک بهترین گزینه برای نمایش مخاطب هدف است.

بازاریابی از مشتریان اغاز و به آن ها ختم می شود. توسعه و ایجاد جایگاه برند نیز اینچنین است. نحوه برندینگ نیز باید از مشتری شروع و به آن ختم شود.

ارزش گزاری مخاطبان هدف برند 

قبل از این که جایگاه برند را طراحی کنیم ، باید تصمیم بگیرید که کدام اطلاعات دموگرافیک بهترین گزینه برای نمایش مخاطب هدف است. قبل از اینکه برند را در ذهن مخاطب تان جایگذاری کنید، باید به خوبی او را بشناسید.

سن، جنسیت، منطقه جغرافیایی، میزان درآمد، میزان تحصیلات، تعداد فرزندان و ... مثال هایی از ویژگی های دموگرافیک برای تعریف مخاطب  هدف هستند. این ها حقایقی اند که برای توصیف مخاطب از آن ها استفاده می کنیم.
به طور مثال تصور کنید که قرار است زنانی در بازه سنی 18 تا 45 سال سن را مورد هدف قرار دهید. شروع خوبی است ولی هرقدر بتوانید دقیق تر شوید، ارتباط معثرتری با مخاطب تان برقرار خواهید کرد.
کدام بازه از این سن مشتریانی بهتری برای شما هستند؟ آیا این زن ها ازدواج کرده اند؟ بچه دارند؟ و میزان درآمدشان چقدر است؟ آیا در مرکز شهر زندگی می کنند یا در حومه آن هستند؟ سطح تحصلات شان چقدر است؟
در این زمینه از روانشناسان نیز می توانید کمک بگیرید تا ابعاد پنهان تری از مخاطبان خود را کشف کنید. مسئله ای که برای خود موضوعی جداگانه است.

طبقه بندی مخاطبان

 

ارتباط با مشتریان


یکی از مثال های جالبی که برای این موضوع می توانم مطرح کنم، خانم خوش ذوقی است که به نظر می رسد مفاهیم مربوط به مشتری هدف برند را به خوبی می شناسد. او یک مجموعه سالن های آرایشی زنجیره ای را مدیریت می کند که مخاطبش زنان محلیِ شاغل با درآمد بالایی هستند که موهای فرفری دارند.
بی شک دانستن این موضوع برای ایجاد برند بزرگ کافی نیست ولی از پیش نیاز ها است. این شناخت، روش ارتباط با مشتری را شکل می دهد.
نتیجه گیری
هر قدر اطلاعات دموگرافیک بیشتری بتوانید اضافه کنید، جایگاه قدرتمندتری به دست خواهید آورد. هر قدر دقیق تر بتوانید مخاطب خود را نوصیف کنید، جایگاه مشخص تری در ذهن آن ها پیدا خواهید کرد و در نهایت تجربه بهتری از برند در شما ایجاد خواهد شد.
251
25 شهریور 1396 - 12:32