فوت کوزه گری بازاریابی در شبکه های اجتماعی

فوت کوزه گری بازاریابی در شبکه های اجتماعی

یکی از فنون اصلی بازاریابی در شبکه های اجتماعی حفظ ارتباط دو طرفه است که نیاز به استراتژی خاصی دارد

بازارایابی شبکه های اجتماعی امروزه یکی از رایج ترین روش های بازاریایی است . امروزه بازاریابان به دنبال حرفه ای شدن در شبکه های اجتماعی متفاوت می باشند تا بتوانند به دیجیتال مارکتینگ خود وسعت بخشند. اگر می خواهید به واسطه شبکه های اجتماعی بازارایابی خود را آغاز کنید به شما توصیه میکنم فوت کوزه گری آن را بیاموزید

 

قوانین بازاریابی در شبکه های اجتماعی

آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه می توانید در شبکه های اجتماعی بازاریابی کنید؟دسوال اصلی در این بین این است که قوانین اساسی که به عنوان زیربنای هر آنچه که در شبکه های اجتماعی انجام می دهیم، شناخته می شوند، شامل چه مواردی است؟ و شما چگونه می توانید این قوانین را برای بهتر شدن موقعیت برند خود به کار ببرید؟ قوانین بازاریابی در شبکه های اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
 


ارتباط دو طرفه

اساسی ترین قانون در شبکه های اجتماعی حفظ ارتباط دو طرفه است .عنصر اصلی در شبکه های اجتماعی مخاطب است در نتیچجه شما باید سعی کنید این ارتباط دو طرفه را حفظ کنید. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که چگونه می توان این ارتباط دو طرفه را حفظ کرد؟ در هر تصمیمی که اتخاذ می کنید، اولین نکته ای که در نظر می گیرید باید این موضوع باشد که: این فعالیت چگونه بر روابط دو سویه من با مخاطبین تاثیر می گذارد؟ آیا این کار روابط گذشته ای که با مخاطبین داشتم را قوی تر می کند؟ آیا مخاطبین بیشتری برای من به ارمغان می آورد؟

کیفیت در ارتباط دو سویه

همواره همه ما نیاز داریم ارتباط خوب و با کیفیتی در شبکه های اجتماعی برقرار کنیم.دوستان خود را در شبکه های اجتماعی حفظ کنید و رابطه ای با دوام بسازید. متمرکز بودن به این موضوع بسیار کمک می کند: این کار باعث می شود تا قادر به برآورده ساختن نیازها و انتظارات بهترین مشتریان خود شوید. اما شما نیاز به سرمایه گذاری در بهترین روابط دو سویه می باشید و این کار از طریق تولید محتوا  با کیفیت انجام پذیر می باشد. این کار با گوش دادن و توجه کردن به محتوای منتشر شده در شبکه های اجتماعی انجام پذیر می باشد. این کار با برقراری تعامل با مشتریان شما انجام پذیر می باشد.


بازاریابی شبکه های اجتماعی

 


بازاریابی محتوا

با دقت گوش دادن

با توجه به رسانه ای بودن شبکه های اجتماعی می توان گفت شبکه های اجتماعی تعاملی هستند. تعاملی بودن شبکه های اجتماعی سبب ار تباط دو طرفه می شود. همین ویژگی شبکه های اجتماعی سبب گسترش و وسعت شبکه های اجتماعی شده است .به جای نوشتن یک مطلب که تنها ارتباطی یک طرفه را برای مخاطب ایجاد می کند، ما باید خودمان را با مخاطب در یک ارتباط و گفتگوی دو سویه قرار دهیم. یکی از فنون بازاریابی در شبکه های اجتماعی گوش دادن به محتوای منتشر شده است .با بررسی دقیق محتواییکه منتشر می ششود شما می توانید ببینید که مشتریان شما درباره شما چه می گویند. چه چیزی را صمیمانه دوست دارند؟ از چه چیزی تنفر دارند؟ درباره رقبای شما چه می گویند؟ اگر بر فرض شکلات می فروشید، بطور کلی چه نظری در رابطه با شکلات دارند؟ مشتریان شما یک ارتباط داینامیک و دو سویه با محصول شما دارند، اما این ارتباط در طی زمان دست خوش تغییر شده و میزان آن کم یا زیاد می شود و شما تنها در صورتی که به مخاطب خود و گفتگوی های وی با دیگران گوش فرا دهید می توانید از تکامل و تغییر این ارتباط مطلع شوید

حفظ تمرکز

یکی از قوانین بسیار مهم بازاریابی شبکه های اجتماعی تمرکز است . تقریبا مب توان گفت یکی از روش های نوین بازاریابی شبکه های اجتماعی می باشد که نسبتا موضوع جدیدی است که اکثر بازاریابان و مردم عام را جذب خود کرده است . در ابتدا در بازاریابی شبکه ای افراد کمی در صحنه حاضر بودند اما امروزه نسبت به بازخورد عظیم طرفداران بسیاری دارد. رفته رفته بازار شلوغ تر شد و مشتری های جدید تری در آن حضور یافتند، استراتژی بهتر و مناسبتر برای آن چیزی جز تمرکز دقیق بر روی نیاز مندی های روزانه نیست. یک بازار تخصصی برای خود پیدا کنید. جمعیتی از مخاطبین هدف خود پیدا کنید. بیان ویژه و یکتایی برای خود پیدا کنید و بر این موارد و ویژگی ها تمرکز کنید. همواره بهتر است ارتباطی دو سویه و قوی با افرادی داشته باشیم که علاقه ای عمیق به برند شما دارند، تا اینکه ارتباطی ضعیف و بی پایه و اساس با گروهی از افراد داشته باشیم که ممکن است حتی جزء بهترین مخاطبین شما هم قرار نگیرند. که ما را در مرحله بعدی به قانون کیفیت می رساند . 
نتیجه گیری با رعایت قوانین بازاریابی شبکه های اجتماعی و انتشار محتوای مرتبط می توانید به بازاریابی آنلاین خود رونق دهید و بازار هدف خود را به درستی انتخاب کنید. سعی کنید بیننده و شنونده خوبی باشید و به نیازهای مشتری اهمیت دهید تا بتوانید در امر بازاریابی شبکه های اجتماعی بهترین باشید.
210
19 شهریور 1396 - 13:56