چالش های پیش رو در مدیریت منابع انسانی

چالش های پیش رو در مدیریت منابع انسانی

بررسی رابطه انتخاب نیروی انسانی و تاثیر آن درموفقیت یا عدم موفقیت سازمان

چالش های پیش روی مدیریت منابع انسانی عصر حاضر را عصر ارتباطات می نامند امروزه اطلاعات و دانش بازاریابی آنلاین با زندگی همه افراد عجین شده است در عصر اطلاعات کسانی که نتوانند یاد بگیرند و یا اطلاع خود را نتوانند به خوبی انتقال دهند بی سواد محسوب می شوند در این شرایط نقش نیروی انسانی در سازمان پر رنگتر و در موفقیت یا عدم موفقیت نقش بسیار موثری دارند.
 

 خصوصیات فردی را معیار سنجش قرار ندهیم هر فردی

در شرایط متفاوت رفتارهای متفاوتی از خودشان نشان می دهند این در حالی است که مدیران کسب و کار سعی می کنند با استفاده از ابزارها و سیستم های متفاوت افراد براساس ویژگی های فردیشان مورد سنجش و طبقه بندی قرار  دهند
1- افراد به صورت غیر ارادی رفتار متفاوتی درروز مصاحبه از خودشان نشان می دهند
2- افراد توانایی و قابلیت ارتقا و تغییر رفتار خود را براساس شرایط محیطی دارند بنابراین معیار سنجش قرار دادن رفتار افراد در روز مصاحبه معیار مناسبی برای قضاوت
 

  شرح کامل وظایف به صورت شفاف و روشن

یکی از بزرگترین اشتباهات مدیران دیجیتال مارکتینگ در روز مصاحبه بیان نقاط مثبت کار می باشد و از بیان نقاط منفی ومشکلات کاری اطلاعاتی را دراختیار فرد مصاحبه شونده قرار نمی دهند . شواهد بیانگر این مطلب می باشد کسانی که اطلاعات کامل از مشکلات و مسائل کاری دریافت می کنند انتظارات کمتر و واقع بینانه تری دارند و با مشکلات کاری به راحتی کنار می آیند

 نحوه صحیح مصاحبه چیست 

• قبل از جلسه مصاحبه رزومه شخص متقاضی را به طور کامل مطالعه گردد و ردیف شغلی ان مشخص گردد
• استفاده از سوالات استاندارد
• استفاده از سوالاتی که پاسخ آن به صورت تشریحی بیان شود
• پرهیز از سوالات خصوصی از افراد
• مصاحبه افراد متقاضی براساس یک استاندارد مشخص

 

 برای انتخاب کارمند بیش از حد به شخص معرف اتکا نشود

 معمولا اطلاعاتی که از طریق اظهارات فردی و از شرکت هایی که قبلا در آن کار می کردنند در مورد سابقه از شرکت های قبل ارائه می شود شامل نکات منفی شخص نمی باشد از این رو معیار مناسبی برای سنجش متقاضی نمی باشد

 

منابع انسانی
انتخاب انسان های خود آگاه
مقدار خودآگاهی مجزا از نوع شغل برروی میزان عملکرد افراد در حرفه های مختلف متفاوت می باشد میزان آگاهی مدیران از ویژگی ها منابع انسانی نقش بسزایی در رسیدن به موفقیت سازمان دارد همانگونه که کسب اطلاعات از بازار هدف از طریق بازاریابی موتورهای جستجو و بازاریابی شبکه های اجتماعی می توانند با ویژگی های  بازار آشنا بشوند

 

 انتخاب کارمندان آگاه نسبت به فرهنگ سازمانی 
به دنبال نیروی انسانی باشد که آگاهی و سازگاری کامل نسبت به فرهنگ سازمانی  روابط عمومی  بالا داشته باشد عدم آشنایی و سازگاری با فرهنگ سازمانی در دراز مدت باعث نارضایتی و کاهش انگیزه کاری و عدم تعهد به کار خواهد شد و موجبات نارضایتی را فراهم می کند

 

 استفاده از دوره معارفه کارمندان جدید
مدیران می توانند از دوره معارفه به عنوان یک ابزار به کار گرفته شود و کارمندان جدید را براساس سبک ، سنت و سیاست بازاریابی و فروش سازمان پرورش دهند واز سوی دیگر خلاقیت فردی را در کارمندان جدید افزایش دهند و افراد نوآور تربیت کنند

 

نتیجه گیری

راز ماندگاری د راقتصاد امروز سودمندی است در غیر اینصورت با وجودرقبای زیاد در بازار هدف قطعا شکست در انتظار شرکت یا سازمان خواهد بود دراقتصاد دانش مدار، مدیریت منابع انسانی با چالش ها و مشکلات و نقش های جدیدی روبروست در سال های گذشته حرکت اقتصاد از سبک سنتی به سمت اقتصاد دانش مدار و دیجیتال شدت گرفته ایران نیز از این جریان مبرا نبوده و همگام با تغییرات جهان هر چند کند و آهسته اما گام برداشته است.
391
13 شهریور 1396 - 16:04