تاثیرات ایجاد برند های جانبی

تاثیرات ایجاد برند های جانبی

دلیل اینکه بیشتر شرکت ها با وجود این که کار برای آنها بسیار گزام تمام می شود، شروع به ایجاد برند برای کسب کار خود می کنند ؟ در این مطلب به ارائه دلایلی برای گرفتن این استراتژی جایگاه برند اشاره می کنیم.

دلیل اینکه بیشتر شرکت ها با وجود این که کار برای آنها بسیار گزام تمام می شود، شروع به ایجاد برند برای کسب کار خود می کنند ؟ در این مطلب به ارائه دلایلی برای گرفتن این استراتژی جایگاه برند اشاره می کنیم.

  دلایلی برای گرفتن جایگاه برند 

 • از برند های مختلف باید در قسمت های مختلف از بازاراستفاده کینم .
 • فقط یکی از برندها،می تواند برند اعلا و اصلی باشد .
 • برند ی که در حاشیه نیست هدف اصلی مشتری های آگاه به قیمت است.
 • برند اضافی از یک فرمول یا تکنولوژی قدیمی تر استفاده می کند و امکان دارد از آن به عنوان منبعی که صرفاً هدف از آن درآمد است، استفاده شود.
 • برند دوم ادراکی که وظیفه کیفیت و خدمات برند اصلی را بر عهده دارد، بدون اینکه خود را برند معرفی کند. این مورد برای آن قسمت از بازار مناسب است که مشتری هایش نسبت به قیمت ها خیلی آگاه تر هستند و همچنین به کیفیت و خدمات نیز اهمیت زیادی می دهند. برند اضافی بیشتر برای بالا بردن قیمت مرجع در طبقه بندی مورد نظرساخته می شود. نتایج این کار نشان می دهد قیمت ادراکی برند اصلی را بالا می برد.
 • برند خط دفاعی یا اسکورت هدف از ایجاد این برند این است که مستقیماً با برند های دیگر رقابت کند تا از برند اصلی در مقابل رقابت رو در رو محافظت کند.
 • یک یا چند برند ایجاد می شوند تا مشکلات برخورد کانالهای فروش را کاهش دهند و یا حذف کنند.
 • ایجاد برند جدید می تواند روشی باشد که بدون انتقال مشتری های کنونی برای بردن محصولات شرکت به یک کانال دیگرمورد استفاده قرار بگیرد.
 • اکثر برند ها هم برای برطرف کردن نیازهای خرده فروش های داخل طبقه بندی مورد نظر، به وجود می آیند.
 • ایجاد برند های اضافی ممکن است به عنوان "علامت تجاری خصوصی" برای خرده فروش های خاص بوجود آورده شوند.
 • ایجاد برند های اضافی ممکن است به شرکت امکان اشغال فضای بیشتری در قفسه فروشگاه ها بدهد.
 • ایجاد برند های اضافی ممکن است به شرکت امکان دهد تا کانال های بیشتری را مورد آزمایش قرار دهند بدون این که تاثیری بر برند اصلی بگذارد.
 • شرکت چندین برند را نگهداری می کند تا رقابت شدیدی بین مدیران برند ایجاد کند.
 • ایجاد گوناگونی ادراکی بیشتر در خرده فروشی بدون این که بازار فروش را به رقابت بکشند.

نتیجه گیری

ممکن است بسته به دلیل وجود برند های اضافی ارتباط آنها با برند اصلی مشاهده نشود. این برند ها با یک تایید زیرکانه می توانند به عنوان زیر برند و یا برخی از گونه های برند اصلی کار کنند. و یا ارتباط آنها ممکن است در مجامع تجاری و فروشنده ها مطرح شود ولی روی محصول به آن اشاره ای نشده باشد.

 

تاثیرات برند ایجادبرند

230
13 شهریور 1396 - 12:33