دللایل از بین رفتن برند ها

دللایل از بین رفتن برند ها

برند های زیادی در حال ایجاد است اما از یاد نبرید که این برند ها روزی از بین خواهند رفت ،زندگی ادامه پیدا میکند اما برند ها این گونه نیستند.

نظریات و تحقیقات جیم کالینز در مورد برند های ایجاد شده و زقابت این برند ها در سال های فعالیت خود. مهم نیست که به چه اندازه برند موفقی داشته باشید، این برند یک روزی از بین خواهید رفت.

imageSS.jpgimaSgeSS.jpg

نظریات جیم کالینز در مورد برند هاv

جیم کالینز می گوید : مهم نیست که به چه اندازه برند موفقی داشته باشید، این برند یک روزی از بین خواهید رفت، اما دلیل نابود یا از بین رفتن برند ها جیست ؟
تحقیقات جیم کالینز نشان میدهد که از سال 1955 بیشتر از 2000 برند در مجله بین‌المللی Fortune500 ثبت شده‌اند اما تا سال 2008 فقط 71 از آن ها باقی ماند. به عبارتی دیگر یعنی 86٪ از برند های ثبت شده در طول این زمان از بین رفته اند.
کالینز یقین دارد که رسیدن به رتبه ی 500شرکت برتر جهان هیچ چیزی را اثبات و تضمین نمی کند. برند هایی که بعد از 1955 به وجود آمدند امروزه بسیار بزرگ جلوه می‌کنند (مانند شرکت های کامپیوتری) و دیگر خبری از شرکت هایی مانند Scott Paper, Zenith Rubbermaid, Teledyne, Warner Lambert and Bethlehem Steel که زمانی بسیار بزرگ نبودند.
در سی سال گدشته Ames و Wal-Mart از مدل های کسب و کار مشابهی استفاده می‌کردند و در دوران معروفیت و اوج بودند. اما حالا هیچ خبری Ames نیست ولی Wal-Mart بزرگ‌تر و پیشرفت بسیاری کرده.
نتایج تحقیقات کالینز ثابت می‌کند که تمامی محصولات، خدمات و حتی روش های حل که برای مشکلات خاص بیان می شود، امکان دارد رد شوند این به آن معنی نیست سازمانی هایی که ساختیده نیز باید رد کنید.
زندگی ادامه دارد و لی بیشتر برند ها این گونه نیستند، اگر هویت‌تان را به کاری که می‌کنید و یا جایی که در آن هستید پیوند بزنید، تشییع جنازه شما نزدیک است. تاریخ به این درس را می دهد که بسیاری فراتر از آنچه که هستند نمی اندیشند و در نتیجه حال دیگر حضور بیرونی ندارند. این هزینه گزاف ایده‌ال گرایی بیهوده آنهاست.

نتیجه گیری
با توجه با مطالبی که گفته شد هر روز برند های جدیدی ایجاد میشود اگر شما مدیر یک برندینگ هستید نباید از این بترسید صبر داشته باشید زمان ثابت می کند در سال های آینده کدام یک از این برند ها همواره دارند به فعالیت خود ادامه می دهند.

 

204
12 شهریور 1396 - 12:31