نهمین قانون ایجاد یک برند

نهمین قانون ایجاد یک برند

اساسی ترین تصمیم در مورد ثبات نام تجاریانتخاب نام برای محصول و یا خدمات ما است؛ زیرا در گذر زمان، نام تجاری چیزی جز یک نام نخواهد بود.

نهمین قانون از قوانین خلق برند از دید ال ریس است. این قانون بیان میکند در گذر زمان طولانی نام برند در واقع یک نام معمولی بیشتر نیست.

سه نکته بنیادی قانون نام 

اساسی ترین تصمیم در مورد ثبات نام برند انتخاب نام برای محصول و یا خدمات ما است؛ زیرا در گذر زمان، نام تجاری چیزی جز یک نام نخواهد بود.باید این نکته را در نظر بگیریم که عامل هایی که در زمان کوتاه باعث موفقیت نام تجاری (لوگو) هستند، را به عوامل بلند مدت که تضمین کننده ثبات کسب و کار ما هستند ترجیح ندهیم.در کوتاه مدت، یک برند نیاز مند ایده ای خلاقانه است تا بقایش تضمین شود و در یک نوع کلا پیشرو گردد اینکه یک نام را در ذهن مشتری ثبت و فراموش نشدنی کند. اما با گذر زمان آن مفهموم ثبت شده کم کم رو به زوال میگذارد و از ذهن ها فراموش میشود و تنها فرق نام تجاری ما با نام تجاری رقیب است که پایدار باقی میماند.

زیراکس اولین ماشین تکثیر برگه را ارایه داد. این ایده خلاقانه، یک نام تجاری قدرمند را در ذهن عموم افراد بوجود آورد. ولی با گذر زمان بسیاری ماشین های تکثیر وارد بازار شدند که مثل زیراکس یا حتی بهتر عمل میکنند. در این مقطع دیگر عملکرد نیست که تفاوت ایجاد میکند بلکه نام محصول میباشد. در زمان حاضر مهمترین دارایی شرکت زیراکس نام نوزده و نیم میلیارد دلاری آن است. شاید بد نباشد بدانید کسی از مفهوم نام زیراکس باخبر نیست و این اسم بر اساس سلیقه شخصی فرد بنیان گذار نام گذاری شده.

نتیجه گیری 
در اکثر موارد بازاریاب ها توجه به نام محصول را فراموش میکنند و بر کیفیت و قابلیت آن تمرکز میکنند.باید این نکته را در نظر بگیریم که عامل هایی که در زمان کوتاه باعث موفقیت نام تجاری (لوگو) هستند، را به عوامل بلند مدت که تضمین کننده ثبات کسب و کار ما هستند ترجیح ندهیم.

 

tidthumb.jpg

223
7 شهریور 1396 - 12:30