ارزیابی نمودار چرخه عمر محصولات

ارزیابی نمودار چرخه عمر محصولات

بررسی چرخه عمر به مدیران بازاریابی کمک می کند از طریق آن استراتژی های مختلف برای عوامل مخالف بازاریابی در نظر بگیرند.

چرخه ی عمر محصولاتت از سرفصل های بسیار مهم بازاریابی می باشد مدیریت در بازاریابی هر کالا یا محصولی که وارد بازار می شود برای آن که یک چرخه عمر در نظر می گیرندکه محصول در طول عمر خود این مراحل را طی می کنند برای طی کردن هر کدام از مراحل یکسری اقدامات و ویژگی های خاصی موردد نظر است که باید رعایت کنند

مراحل چرخه ی عمر محصول

در هر مرحله از چرخه ی عمر محصول نیازمند یک استراتژی خاص خود می باشد اهمیت نوع برنامه ریزی استراتژیک نقش بسزایی دارد به چهار دوره تقسیم می شود 1- دوره معرفی 2- دوره رشد 3- دوره بلوغ 4- دوره افول

مرحله معرفی

هدف مدیران در این مرحله سودآوری نمی باشد برنامه ریزی های گسترده برای بازاریابی از روش های مختلف مانند بازاریابی آنلاین، بازاریابی کسب و کار، بازاریابی محتوا و روابط عمومی و استفاده از مدیریت استراتژی مناسب در ماندگاری تبلیغات در ذهن مخاطب استفاده می کنند.

مرحله رشد

در این مرحله هدف اصلی مدیران برنامه ریزی تصاحب سهم بیشتری از سهم بازار و کسب برتری در بازار برای محصول خود هستند در این مرحله انتظار رشد بیشتری برای بازاریابی و فروش موفق دارند در مراحل پایانی زمانی دوره رشد با ورود رقبای دیگر به بازار رقابت در قیمت ایجاد می شود

مرحله بلوغ

کسب بیشترین سود در مرحله بلوغ می باشد در این مرحله کالاهای رقبا زیادی وارد بازار شده اند هرچند همچنان احتمال رشد در فروش را داریم در این مرحله مدیران سعی دارند که با ایجاد تفاوت میان محصول خود و محصول رقبای موجود در بازار و استفاده از روش های  ماندگار تبلیغات در ذهن مخاطب  طول حضور در دوره ی بلوغ را افزایش بدهند. هدف اصلی این مرحله افزایش میزان فروش ازمحصولات خود به مشتریان فعلی و همچنین جذب مشتریان محصولات رقبا به خرید محصول خود و جذب مشتری جدید بپردازند مرحله افول در مرحله افول مدیریت این مرحله بسیار برای مدیران دشوار می باشد با توجه به شرایط اشباع بازار و کاهش میزان تولید و افزایش هزینه های تولید، فروش روند نزولی رو پیش گرفته و در نتیجه حاشیه ی سود شما را کاهش می یابد.

نتیجه گیری

چرخه ی عمر محصولات کمک بسزایی می تواند به مدیران بازاریابی داشته باشد که از طریق آن استراتژی های مختلف یرای عوامل مخالف بازاریابی در نظر بگیرید نکته قابل تامل این است که فقط نباید به چرخه عمر محصولات نباید به تنهایی به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری نگریست بلکه باید از نمودار عمر محصول با تکنیک و ابزارهای تحلیل مدیریت بازاریابی استفاده کرد تا بتوان یک مدیریت بازاریابی موفق داشته باشید. همچنین طول زمانی چرخه ی عمر محصولات با یکدیگر متفاوت برای برخی از محصولات کمتر از یکسال و برای محصول دیگر بسیار بیشتر می باشد.
793
6 شهریور 1396 - 16:03