بررسی تاثیر مشاوره در موفقیت سازمان

بررسی تاثیر مشاوره در موفقیت سازمان

مشاوره و راهنمایی نقش بسزا و موثری در شناخت و رفع مسائل شخصی و سازمانی کارکنان دارد

هدف کلی از مشاوره کمک به مدیران و کارمندان است تا بتوانند به رشد و پرورش برسند مشاوره دادن به کارمندان کمک می کند تا از عهده حل مشکلات و دشواری های خود برآیند و در نتیجه کارکرد سازمانی بهبود می یابد. دادن مشاوره در به منظور اطلاع و آگاهی دادن به مدیران و مشخص شدن وظایف آنهاست که بتوانند با تحلیل بازاریابی محتوا بتوانند به بازاریابی و فروش موفق و پایدار دست یابند .

اهمیت مشاوره و مدیریت در موفقیت سازمان

مشاوره و مدیریت جزوه جدایی ناپذیر مدیریت است به صورتی که مشاوره و راهنمایی یک مدیر بسیار کارآمد و موثر است و باعث بهبود و افزایش انگیزه های شخصی و گروهی و در نهایت بهبودکارکرد سازمانی می شود کارکنان و مدیران به صورت هر روز با مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد که مشاوره صحیح کمک شایانی به بهبود و رفع مشکلات سازمانی می کنند تا کارکنان بتوانند از ظرفیت های کاری خود در ارتقاء بدهند و به اجرا درآورند.

دلایل ضرورت برگزاری جلسات مشاوره ای

1- اطلاع رسانی از نحوه عملکرد مثبت و یا منفی آنها
2- بیان استانداردها و قوانین سازمانی برای کارکنان
3- دادن مشاوره به کارمندان برای حل مشکلات شخصی
4- تشویق عملکرد خوب کارکنان
5- فراهم آوردن فضای دوستانه برای مشاوره دادن کارکنان توسط مدیران سازمان
sm-0f726_w.jpg

انواع مشاوره سازمانی

• مشاوره شخصی: دادن مشاوره شخصی به کارکنان و کارمندان برای شناسایی و رفع مشکلات مالی و مشکلات خانوادگی و کمک به کارکنان برای سازماندهی کردن مشکلات خود
• مشاوره شغلی: بیان استانداردها و قوانین استاندارد و قوانین مرتبط به کار و در جریان قرار دادن کارکنان از فنون دیجیتال مارکتینگ و روابط عمومی جهت بقا در بازار و توسعه سازمانی است

نتیجه گیری

سازمان های بخش خصوصی به ویژه در ایران به سرعت در حال تاسیس می باشدد اما لازمه موفقیت و پایداری استفاده از نطرات صاحب نظرات صاحب نظران و توسعه یافته است شرکت های توسعه یافته با یاری و مشورت انسان های توسعه یافته تاسیس و دوام پیدا می کنند مشاوره نقش حیاتی و موثر در حیات مادی و معنوی انسان ها به خصوص در بهبود وضعیت مشاوره کسب و کار دارد  نیاز طبیعی و پشتیبان او در تصمیم گیری های منسجم و سنجیده می باشد. باتوجه به عدم ثبات در کسب و کار امروزه اهمیت استفاده از خدمات مشاوره ای بسیار پررنگ تر شده است.
482
5 شهریور 1396 - 15:59