هفتمین قانون ایجاد یک برند

هفتمین قانون ایجاد یک برند

هفتمین قانون ایجاد یک برند قانون اعتبار است که از زبان ال ریس برای شما شرح خواهیم داد.

هفتمین قانون ایجاد یک برند قانون اعتبار است که از زبان ال ریس برای شما شرح خواهیم داد. این قانون به شما کمک می کند که اعتبار برند خود را بلا ببرید و در آن پیشگام و اول باشید.

قانون اعتبار - هفتمین قانون خلق برند

قانون اعتبار هفتمین قانون ایجاد برند از نگاه ال ریس است. مفهوم این قانون این است که پایه اصلی موفقیت نام یک برند در ادعای ریشه‌دار بودن آن است. کمی دقت کنید متوجه میشوید که بطور کلی مشتریان اغلب به ادعاهای یک نام برند شک می کنند و معمولاً این ادعاها را باور نمی کنند.

توجه داشته باشید که تنها یک ادعاست که بر باقی ادعاها الویت دارد. زمانی که کوکاکولا ادعای خود را مطرح کرد: “این یک نوشابه واقعی است”
مشتریان به سرعت پاسخ مثبت دادند و و با این ادعا موافق بودند. این شعار را کوکاکولا ۳۵ سال پیش مطرح کرد و این ادعا امروز یک اعتبار برای کوکاکولا محسوب می شود.
از یاد نبرید که اول بودن در یک موضوع ، بهترین راه برای تثبیت اعتبار یک نام تجاری است. اگر نام برند شما جزو پیشگامان نباشد بهترین راهکار ساخت یک طبقه بندی جدید است که در آن ادعای پیشگامی کنید.
به طور مثال شرکت پولاروید برای رقابت با کداک که در بازار فیلم های معمولی بود،، پیشاهنگ فیلم های فوری عکاسی شد.واقعیت این بود که پولاروید هیچ نوع مدرک معتبر در زمینه تولید فیلم های معمولی نداشت چون متخصص این بازار از دید مردم، شرکت کداک بشمار می رفت.
کمی توجه کنید بسیاری از از شرکت ها در ایران خود از پیشگام و یا بزرگترین در یک بازار خاص می دانند و در واقعیت بسیاری از مخاطبان حرف هیچکدام را باور نمی کنند. در بیان بهتر در بسیاری از تبلیغاتی که در ایران مشاهده می کنید، شاهد اادعاهای بی معنی بسیار خواهید بود.
شما می توانید معنی اعتبار را در زندگی خود پیدا کنید. شما بارها از کنار یک رستورانی که تازه تاسیس شده رد شدید و به دلیل این که میز های آن رستوران خالی از مشتری بوده.برای صرف سراغ یک رستوران دیگر رفتید که میزهای آن پر از مشتری است و این همان قدرت اعتبار است.

 نتیجه گیری

بهترین راه برای تثبیت اعتبار یک نام تجاری است. اگر نام برند شما جزو پیشگامان نباشد بهترین راهکار ساخت یک طبقه بندی جدید است که در آن ادعای پیشگامی کنید و ادعا های  بی معنی نکنید چون باعث تاثیر منفی بر روی اعتبار شما می شود.

n-COCA-COLA-628x314.jpg

204
5 شهریور 1396 - 12:43